دوره آموزشی «مقدمات زبان‌شناسی برای ویراستاران»

مرکز نشر دانشگاهی دوره آموزشی «مقدمات زبان‌شناسی برای ویراستاران» را به منظور ارتقای دانش نظری ویراستاران برگزار می‌کند. سرفصل‌های این دوره ده جلسه‌ای عبارت است از: مفاهیم بنیادی در علم زبان، مقدمات آواشناسی و واج‌شناسی، آشنایی با صرف، کلیات علم نحو، معناشناسی و کاربردشناسی و کلیات سبک‌شناسی.

پس از پایان دوره به شرکت‌کنندگان مورد تأیید مدرس، گواهی اعطا می‌شود.

مدرس: دکتر بهروز محمودی بختیاری

شروع دوره: ۱۳ اسفند ماه ۹۹

زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷تا ۱۹

جهت هماهنگی بیشتر با شماره ۰۹۰۲۱۷۴۲۷۹۶ تماس حاصل فرمائید.