گروه فیزیک

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 _x000D_

گروه فيزيك مركز نشر دانشگاهي از تابستان ١٣٥٩ با هدف فراهم آوردن كتابهاي درسي دورة كارشناسي فيزيك در سطحي مطلوب و ترويج علم فيزيك در جامعه آغاز به كار كرد. در اين راستا، در صدد بر آمد تا با همكاري استادان دانشگاهها به ترجمه، تصحيح و ويرايش كتابهاي پيشنهادي اقدام كند. در بررسي اين كتابها، ناهماهنگيهاي بسياري وجود داشت كه براي حل اين مشكل به گزينش واژه‌ها پرداخت. واژه‌نامۀ فيزيك را به صورت مقدماتي در سال ١٣٦١ و سپس ويرايش اول و دوم آن را در سالهاي ١٣٦٦ و ١٣٧٧ با لحاظ كردن اظهار نظر متخصصان منتشر كرد. همچنين، گزينش واژه‌هاي تخصصي شاخه‌هاي مختلف فيزيك آغاز شد و تاكنون واژه‌نامۀ الكترونيك، واژه‌نامۀ ژئوفيزيك و هواشناسي و واژگان فيزيك را منتشر كرده است.

_x000D_

اولين كتاب گروه فيزيك در سال ١٣٦١ منتشر شد و از آن زمان تاكنون ١٥١ كتاب فيزيك در زمينه‌هاي فيزيك پايه و كليات، مكانيك كلاسيك و الكترومغناطيس، ترموديناميك و مكانيك آماري، فيزيك حالت جامد و الكترونيك، اپتيك و ليزر، رياضيات فيزيك، فيزيك اتمي و هسته‌اي و ذرات بنيادي، فيزيك جديد: نسبيت و مكانيك كوانتومي، فيزيك زمين و نجوم، فيزيك در علوم پزشكي و پيراپزشكي، و تاريخ و فرهنگ فيزيك با شمارگاني بيش از يك ميليون نسخه منتشر شده است. هم‌اكنون حدود ١١ كتاب نيز دردست ترجمه، ويرايش و توليد است. ويرايش اين كتابها را حدود ٢٥ ويراستار با صلاحيت علمي كافي برعهده داشته‌اند. مديريت اين گروه را از ابتدا تا سال ١٣٧٢ دكتر رضا منصوري و سپس محمدرضا بهاري و از سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٣ دكتر منيژه رهبر و از سال ١٣٨٣ تا ١٣٨٨ دكتر محمدابراهيم ابوكاظمي برعهده داشتند.

_x000D_

    از ديگر فعاليتهاي گروه فيزيك مركز نشر دانشگاهي انتشار مجلۀ فيزيك است كه اولين شمارة آن در زمستان ١٣٦١ منتشر شد. مديريت اين نشرية علمي – ‌ترويجي تا سال ١٣٨٨ برعهدة دكتر رضا منصوري بود.

_x000D_

     همكاراني كه از ابتداي تأسيس اين گروه با آن همكاري داشته‌اند عبارت‌اند از: هاله المعي، محمدرضا بهاري، محمدابراهيم ابوكاظمي، دكتر لطيف كاشيگر، دكتر محمدرضا خواجه‌پور، جهانشاه ميرزابيگي، بهرام معلمي، هوشنگ سپهري، دكتر منيژه رهبر. و در حال حاضر بهرام معلمي، سوسن انوري، ترانه طاهري و نيلوفر مهدوي با اين گروه همكاري مي‌كنند.

_x000D_

 

_x000D_
_x000D_


_x000D_
_x000D_

کتابها

_x000D_

 

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *