نویسنده: مدیر محتوا

38مطلب موجود می باشد.
اخبار مرکز

نشست «تکنولوژی‌های نوین و چالش‌های آن برای آینده فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ایران» برگزار می‌شود


هجدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

مراسم تودیع و معارفه مدیر اداری و پشتیبانی مرکز برگزار شد   


به گزارش روابط عمومی مرکز، مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید اداری مرکز نشر دانشگاهی برگزار شد. در این مراسم، خانم الهه عموحسن با صدور حکمی از…

اخبار مرکز

نشست «یادگیری الکترونیکی: پارادایم آینده‌یادگیری» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


هفدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

تازه‌های نشر: کتاب رسوب‌شناسی سواحل مکران


مَكران يا مُكران، از منظری تاریخی، نام ايالتي بزرگ در سواحل جنوب شرقي ايران و، از منظری سیاسی، یکی از مهمترین مناطق استراتژیک ایران در خاورمیانه است….

اخبار مرکز

حضور مرکز نشر دانشگاهی در بیست‌ویکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌ بازار


این نمایشگاه از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آذر ماه ۹۹ برگزار خواهد شد. 

آدرس نمایشگاه مجازی: www.msrt-expo.ir 

اخبار مرکز

نشست «یادگیری مشارکتی در محیط آنلاین» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


شانزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

نشست «ابزارها و زیرساخت‌های فنی موردنیاز برای آموزش الکترونیکی» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


پانزدهمین نشست از مجموعه نشست‌های علم و جامعه- از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی برگزار می‌شود.

اخبار مرکز

کارگاه آموزشی آنلاین: مبانی ترجمه


مرکز نشر دانشگاهی کارگاه آموزشی مبانی ترجمه برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین: نگارش دانشگاهی (دورۀ مقدماتی: پاراگراف نویسی)


دورۀ آموزشی آنلاین نگارش دانشگاهی (دوره مقدماتی: پاراگراف نویسی) برگزار می‌شود.