دوشنبه 5 اسفند 1398 - 1 رجب 1441 - 2020 فوريه 24

برنامه های مرکز نشر دانشگاهی در هفته پژوهش

26 آذر 1398

تفاهم نامه همکاری مرکز نشر دانشگاهی و موزه ملک امضا شد

25 آذر 1398

با همکاری مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود: نشست

23 آذر 1398

همزمان با هفته پژوهش و در کنار نمایشگاه دستاوردهای علمی دانشگاه ها برگزار می شود:

23 آذر 1398

به مناسبت تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی/ رضا منصوری: همه با تأسیس مرکز نشر موافق بودند

19 آذر 1398

مرکز نشر دانشگاهی برگزار می کند:

18 آذر 1398

معاون پژوهشی نشر دانشگاهی خبر داد:

10 آذر 1398

نشست تخصصی «ویرایش گزارش های پژوهشی» برگزار شد.

29 آبان 1398

توسط مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود:

21 آبان 1398

  • تعداد رکوردها : 681
جستجو در فروشگاه :