دوشنبه 5 اسفند 1398 - 1 رجب 1441 - 2020 فوريه 24

رئیس انتشارات دانشگاه شریف از مرکز نشر دانشگاهی بازدید کرد

20 آبان 1398

در همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری» مطرح شد:

14 آبان 1398

با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود: همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری یادمان دکتر محمدامین قانعی راد

12 آبان 1398

آخرین اثر زنده یاد شاپور شهبازی به چاپ دوم رسید

6 آبان 1398

هاشمی میناباد: مترجم حرفهای باید توانش ترجمهای را بیاموزد

29 مهر 1398

با حضور علاقمندان به ترجمه برگزار می شود: «توانش ترجمه ای؛ نگاهی نو به صلاحیت های مترجم»

23 مهر 1398

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب ترجمه متون اسلامی

15 مهر 1398

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی کتاب ترجمه متون اسلامی

15 مهر 1398

  • تعداد رکوردها : 681
جستجو در فروشگاه :