دوشنبه 5 اسفند 1398 - 1 رجب 1441 - 2020 فوريه 24

دورۀ آموزشی نگارش و ویرایش مرکز نشر دانشگاهی و انجمن صنفی ویراستاران

31 اردیبهشت 1398

در رونمایی از کتاب های چاپ مشترک دانشگاه علمی-کاربردی و مرکز نشر دانشگاهی مطرح شد: کتاب های مرکز نشر دانشگاهی محتوای آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی را ارتقا می دهد.

10 اردیبهشت 1398

رونمایی از آثار مشترک مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

9 اردیبهشت 1398

نشست ماهانه معاونین مالی-اداری و مدیران مالی ، اداری و بودجه موسسات و مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری

8 اردیبهشت 1398

گزارش تصویری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب

7 اردیبهشت 1398

حضور مرکز نشر دانشگاهی و برنامه های این مرکز در نمایشگاه بین المللی کتاب

7 اردیبهشت 1398

عضو باشگاه مشتریان مرکز نشر دانشگاهی شوید

3 اردیبهشت 1398

غرفه مرکز نشر دانشگاهی در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

3 اردیبهشت 1398

درگذشت دکتر محسن جهانگیری

2 اردیبهشت 1398

در مراسم گرامی داشت ثمره مطرح شد

28 فروردین 1398

  • تعداد رکوردها : 681
جستجو در فروشگاه :