سه شنبه 13 خرداد 1399 - 11 شوال 1441 - 2020 ژوئن 02

شرکت مرکز نشر دانشگاهی در نمایشگاه پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پردیس علوم دانشکدۀ فیزیک

17 بهمن 1389

ثبت نام مقدماتي 400 ناشر براي حضور در نمايشگاه بين المللي كتاب

12 بهمن 1389

بررسي نقش ناشر در توليد و انتشار كتاب

4 بهمن 1389

  • تعداد رکوردها : 685
جستجو در فروشگاه :