چهارشنبه 13 فروردين 1399 - 8 شعبان 1441 - 2020 آوريل 01

ایده هایی برای تحول در یادگیری الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها

10 فروردین 1399

با همکاری مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود:

30 بهمن 1398

نشست «ترجمه، ویرایش و مقاومت زبانی» برگزار شد

30 بهمن 1398

به مناسب روز زن برگزار می شود: نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی

27 بهمن 1398

مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرد: سه اثر برای نخستین بار و یک اثر برای بیست وپنجمین بار

21 بهمن 1398

بیست و هفتم بهمن ماه برگزار میشود: نشست تخصصی «ترجمه، ویرایش و مقاومت زبانی»

21 بهمن 1398

حاصل 99 سال زندگی؛ از نقد استقبال می کنم

16 بهمن 1398

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر امور مالی مرکز نشر دانشگاهی

6 بهمن 1398

بازدید سفیر تاجیکستان از مرکز نشر دانشگاهی

25 دی 1398

در پنجمین نشست تخصصی مرکز نشر مطرح شد: ترجمه انتقال فرهنگی به فرهنگ دیگر است

23 دی 1398

  • تعداد رکوردها : 682
جستجو در فروشگاه :