شنبه 23 آذر 1398 - 17 ربيع الثاني 1441 - 2019 دسامبر 14

با همکاری مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود: نشست

23 آذر 1398

همزمان با هفته پژوهش و در کنار نمایشگاه دستاوردهای علمی دانشگاه ها برگزار می شود:

23 آذر 1398

به مناسبت تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی/ رضا منصوری: همه با تأسیس مرکز نشر موافق بودند

19 آذر 1398

مرکز نشر دانشگاهی برگزار می کند:

18 آذر 1398

معاون پژوهشی نشر دانشگاهی خبر داد:

10 آذر 1398

نشست تخصصی «ویرایش گزارش های پژوهشی» برگزار شد.

29 آبان 1398

توسط مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود:

21 آبان 1398

رئیس انتشارات دانشگاه شریف از مرکز نشر دانشگاهی بازدید کرد

20 آبان 1398

  • تعداد رکوردها : 659
جستجو در فروشگاه :