چهارشنبه 9 مهر 1399 - 13 صفر 1442 - 2020 سپتامبر 30

استاد اسماعیل سعادت درگذشت

17 شهریور 1399

دکتر رادمنش درگذشت

1 شهریور 1399

مرکز نوآوری نشر دانش افتتاح شد

22 تیر 1399

گروه «کشاورزی و منابع طبیعی» در مرکز نشر دانشگاهی تشکیل شد

18 تیر 1399

مراسم معارفه معاون اجرایی مرکز برگزار شد

10 خرداد 1399

«اخلاق حرفه ای» کتاب برتر جشنواره پروفسور حسابی شد.

24 اردیبهشت 1399

ایده هایی برای تحول در یادگیری الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها

10 فروردین 1399

با همکاری مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود:

30 بهمن 1398

نشست «ترجمه، ویرایش و مقاومت زبانی» برگزار شد

30 بهمن 1398

  • تعداد رکوردها : 689
جستجو در فروشگاه :