دوشنبه 4 شهريور 1398 - 25 ذيحجه 1440 - 2019 آگوست 26

مرکز نشر الکترونیک دانشگاهی راهاندازی میشود

2 شهریور 1398

انتصاب سرپرست آموزش و پژوهش نشر مرکز نشر دانشگاهی

23 تیر 1398

گزارش تصویری نشست عمومی مرکز نشر دانشگاهی

12 تیر 1398

نکوداشت استاد محسن جهانگیری برگزار شد

11 تیر 1398

نکوداشت مقام علمی مرحوم دکتر محسن جهانگیری

5 تیر 1398

بازدید معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز نشر دانشگاهی

3 تیر 1398

گزارش تصویری بازدید معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز نشر دانشگاهی

2 تیر 1398

دورۀ آموزشی نگارش و ویرایش مرکز نشر دانشگاهی و انجمن صنفی ویراستاران

31 اردیبهشت 1398

در رونمایی از کتاب های چاپ مشترک دانشگاه علمی-کاربردی و مرکز نشر دانشگاهی مطرح شد: کتاب های مرکز نشر دانشگاهی محتوای آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی را ارتقا می دهد.

10 اردیبهشت 1398

  • تعداد رکوردها : 639
جستجو در فروشگاه :