مجله باستان شناسی و تاریخ

قيمت : 15000 ريال

این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد.

تاریخ انتشار : اسفند 1386

شماره پیاپی : 41

سال : 21

ISSN : 1015-2830

شماره : 1

صاحب امتیاز : مرکز نشر دانشگاهی

مدیر مسئول :

سردبیر : دکتر کاميار عبدي

ویراستار : شهرناز اعتمادي

تحریریه :

مشاوران : دکتر مسعود آذرنوش (پژوهشکده باستان شناسی)،شادروان عنایت الله امیر لو، دکتر تورج دریایی(دانشگاه کالیفرنیا ، ارواین، ذکتر رضا شعبانی (دانشگاه شهید بهشتی)،شادروان دکتر علیرضا شاپور شهبازی (دانشگاه اُرگن شرقی)، دکتر شهریار عدل (مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه)،عبدالله قوچانی(موزه ملی ایران) ، دکتر هایده لاله (دانشگاه تهران)، دکتر یوسف مجیدزاده (دانشگاه تهران)،مهردادملکزاده(پژوهشکده باستان شناسی)، ناصر نوروززادة چگینی (پژوهشکده باستان شناسی).

مدیر اجرایی : شهرناز اعتمادي

تعداد صفحات : 104

فهرست : • سر مقاله • مقاله ها و گزارشها : ساختار نظریه های باستان شناختی/مایکل شیفر/کامیار عبدی؛غار دربند: نو یافته از دوره پارینه سنگی قدیم در گیلان/فریدون بیگلری،ولی جهانی، مرجان مشکور،آلن آرگان، سونیا شیدرنگ وکمال طاهری ؛ اشیای تزئینی اوایل دوره پارینه سنگی جدید از غارهای یافته و پاسنگر، لرستان/سونیا شیدرنگ ؛ زیبایی مرگبار: زنان و سنجاق در ایران باستان/میشل مارکوس/فرزانه طاهری؛پارس وپاسارگاد: اسطوره و تاریخ پارسیان پیش از شاهنشاهی هخامنشی/تورج دریایی؛کاوش در آبراهه های زیر زمینی تخت جمشید/علیرضا عسکری چاوردی؛ • کتابهای تازه خارجی :ارنست هرتسفلد و مطالعات خاور نزدیک/ ک.ع.؛ باز نگری سنتهای الدووان و اوایل آشولی در تنگدره الدووای/ فریدون بیگلری؛ شمایل نگاری ساسانی/ خداد رضا خانی؛ هترا/ک.ع.؛ هندوایرانیان/ک. ع.؛ تاریخچه هیئتهای باستان شناسی فرانسه/ مهدی موسوی. • اخبار/مژگان جایز . • در گذشتگان پرویز ورجاند،محمد خرم آبادی، علی ولی نوری، جرمی بلک، لئون دمه یه، بروس تریگر، دانلد پی. هنسن،آسگر آبو، پل گارلی. • چکیده مقالات به انگلیسی.

خلاصه :

       

نظر شما
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 
: میزان تحصیلات
    : آدرس الکترونیک
نظر خود را درباره اين محصول بيان کنيد
 
عددي که در زير مي بينيد را وارد کنيد :