مجله بهداشت جهان

قيمت : 10000 ريال

تاریخ انتشار : بهار 1388

شماره پیاپی : 57

سال : 21

ISSN : 0252-5356

شماره : 1

صاحب امتیاز : مركز نشر دانشگاهي

مدیر مسئول : دكتر داريوش فرهود

سردبیر : دكتر داريوش فرهود

ویراستار : خواجوي فر

تحریریه : دکتر بیژن صدری زاده (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان، کارشناس سازمان جهانی بهداشت)؛ ابوالحسن ندیم (رئیس سابق دانشکدة بهداشت، کارشناس سازمان جهانی بهداشت)؛ دکتر حسین میرشمسی (معاون سابق انستیتو رازی حصارک، کارشناس سازمان جهانی بهداشت

مشاوران :

مدیر اجرایی :

تعداد صفحات : 56

فهرست : •اوتیسم (درخودماندگی) و توصیه های غذایی/ داریوش فرهود و مریم شلیله؛ •احتمال تأثیر روغن تی .../ ترجمۀ معصومه انصاری؛ •کم خونی و تغذهی/ لیلا یزدان پناه؛ •دیابت/ رضا ابراهیم زاده وصال؛ •سرمایه گذاری در بهداشت روان/ کامران روح شهباز؛ •خنده بهترین درمان چاقی/ ترجمۀ معصومه انصاری؛ •چگونه کلسیم لازم برای بدنتان را تأمین کنید؟/ ترجمۀ فاطمه خواجوی فر؛ •رسیدن به تناسب اندام و لاغری با کمک ذهن/ ترجمۀ بیتا مستغنی؛ •بیماری ژنتیکی فنیل کتونوری/ داریوش فرهود و مریم شلیله؛ •فقر و سلامت/ محسن رضائیان؛ •مقایسۀ سلامت عمومی کاربران معتاد به اینترنت با کاربران عادی/ ناصر ناستی زایی حسین جناآبادی؛ •مکان و سلامت/ محسن رضائیان؛ •سرطان پروستات/ رضا ابراهیم زادۀ وصال؛ •شیستوزوما بیماری از یاد رفته/ محسن رضائیان

خلاصه :

       

خرید
نظر شما
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 
: میزان تحصیلات
    : آدرس الکترونیک
نظر خود را درباره اين محصول بيان کنيد
 
عددي که در زير مي بينيد را وارد کنيد :