شرح فصوص الحكم ابن عربی

قيمت : 45000 ريال40500 ريال

این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد.

ناشر : مركز نشر دانشگاهی

مولف : خواجه محمد پارسا

ترجمه :

ویراسته :

تاریخ اولین چاپ : 1366

چاپ آخر : چاپ اول-1366

قطع : وزیری

تعداد صفحه : 748

شابک : 964-01-0297-0

توضیحات : این كتاب شامل متن عربی فصوص‌الحكم، اثر محمدبن علی‌ابن‌العربی (638-560ق)، و شرح فارسی آن به قلم محمدبن محمد‌الحافظی مشهور به محمد پارسا (متوفی 822ق) است. فصوص‌الحكم از معروفترین كتابهای تصوف است كه تاكنون چندین شرح فارسی و عربی بر آن نگاشته شده، این كتاب به بحث درباره موضوعاتی چون جهان قبل از آفرینش، علت آفرینش، مراتب وجود،حضرات خمس (تنزیلات حق)، مفاتیح غیب، جنات حق، مرتبه یا مرتبه طبیعت كلیه، انسان كلمه-قلب-دل، و اعیان ثابته اختصاص دارد. ازجمله ویژگیهای شرح محمد پارسا، كه خود از مشاهیر عرفای سده هشتم و از مشایخ نامی طریقه نقشبندی است، این است كه ضمن نگهداری اصالت گفتار ابن‌عربی، به شرح مشكلات كتاب پرداخته و برخلاف بسیاری از شارحان دیگر، از تطویل و اطناب پرهیز كرده است. مصحح در مقدمه مفصل و سودمند خود به موضوعاتی چون شارح نخستین فصول‌الحكم، شروح معتبر فارسی بر این كتاب، شرح زندگی و آثار خواجه محمد پارسا و ویژگیهای شرح وی پرداخته است و همچنین جدولی تطبیقی از شرح محمد پارسا با شرح موید‌الدین جندی (شارح اول این كتاب) ارائه كرده است. در تصحیح این شرح از بیش از 5 نسخه استفاده شده كه تاریخ كتابت نسخه اساس شوال 823ق (یعنی ده ماه پس از وفات محمد پارسا) است. مصحح كلیه موارد اختلاف بین نسخه‌ها را به صورت نسخه بدل در پانوشت هر صفحه در اختیار گذاشته است. حدود 150 صفحه از این كتاب به فهرستهای راهنمای گوناگون، آیات، احادیث، اصطلاحات، اعلام (رجال، كتب، اماكن)، فرق (ملل و نحل)، جملات حكمی و امثال، اشعار عربی و اشعار فارسی ا ختصاص دارد.

       

نظر شما
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 
: میزان تحصیلات
    : آدرس الکترونیک
نظر خود را درباره اين محصول بيان کنيد
 
عددي که در زير مي بينيد را وارد کنيد :