پنج شنبه 8 تير 1396 - 5 شوال 1438 - 2017 ژوئن 29
مجله باستان شناسی و تاریخ
شماره محصول :
قیمت محصول : 120,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 120,000 ریال
وزن محصول : 250 گرم
مشخصات
تاریخ انتشار: 1391
شماره پياپي: 50
سال: 25
ISSN: 1015-2830
شماره: 2
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول:
سردبير: دکتر کامیار عبدی
ويراستار: شهرناز اعتمادی
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: 236
فهرست: •سرمقاله؛ •گفت‌وگوها؛ •گفت‌وگو با یوسف مجیدزاده/ نوروززادة چگینی، عبدی، اعتمادی و گنجی؛ •گفت‌وگو با میرعابدین کابلی/ نوروززادة چگینی، عبدی، اعتمادی و روستایی؛ •مقاله‌ها؛ •مدارک باستان‌شناختی در زمینة تطور اجتماعی/ جویس مارکوس، ترجمة کامیار عبدی؛ •فناوری و گونه‌شناسی مجموعة دست‌افزارهای سنگی غار کمیشان، مازندران (ملاحظاتی بر صنعت تریالتی)/ حامد وحدتی‌نسب و مژگان جایز؛ •بازخوانی نظریة مهاجرت در باستان‌شناسی و گسترش فرهنگ کورا-ارس در خاور نزدیک باستان/ کریم علیزاده؛ •سیلک 7: پیشنهادی در زمینة آخرین دورة استقرار در تپة جنوبی سیلک/ حمید فهیمی؛ •تخت‌جمشید: نوروز و مهرگان/ علی بهادری؛ •یادداشتی دربارة برخی کتیبه‌های خشایارشا در تخت‌جمشید/ علی موسوی؛ •ثنویت ایرانی و پیام گاهانی زرتشت/ کتایون مزداپور و زهرا آذرنیوش؛ •بهرام چوبین و ادبیات آخرزمانی پارسی/ کارولی زگلدی/ ترجمة منیژه اذکایی؛ •بازنگری در کاربری و گاهنگاری بنای چهارستونی شمال آتشکدة تخت‌سلیمان/ یوسف مرادی؛ •طراز: نشان فر و شکوه/ زهره روح‌فر؛ •معرفی و نقد کتاب‌های فارسی؛ •تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن/ فرنگیس مزداپور؛ •سرگذشت تخت‌جمشید: چگونگی تأسیس، تخریب، احیا و بازسازی آن/ علی بهادری؛ •ساخت لعاب زرمین‌فام در ایران/ حسین صبری؛ •کتاب‌های تازة خارجی؛ •خاستگاه و کاربری مذهب/ کامیار عبدی؛ •پیدایش انسان هوشمند/ سپهر زارعی؛ •میان‌رودان باستان در سپیده‌دم تمدن/ شادی گنجی؛ •شاهنشاهی هخامنشی/ علی بهادری؛ •تاریخ تفحصات در تخت‌جمشید/ مهدی موسوی؛ •راهنمایی بر جهان باستان/ وحید عسکرپور؛ •باستان‌شناسی اسلامی/ حسین صبری؛ •اخبار (ناصر نوروززادة چگینی و مژگان جایز)؛ •درگذشتگان (علی بهادری و کامیار عبدی)؛ •نامه (لیلا فاضل)؛ •چکیدة مقالات به انگلیسی
نظر شمانمایش غیر عمومی
نظرسنجـــی
از اطلاعات کدام بخش سایت بیشتر استفاده می‌کنید؟
از اطلاعات کدام بخش سایت بیشتر استفاده می‌کنید؟مراکز فروش
تهران ، خیابان دکتر بهشتی ، خیابان خالد استانبولی(ورزا) ،نبش کوجه دهم، شماره 50
021-88725954
تهران ، خیابان انقلاب، چهارراه وصال شیرازی،روبروی سینما سپیده، پاساژ خبیری
021-66404011
 
e@ecommerce@iup.ir