دوشنبه 27 خرداد 1398 - 14 شوال 1440 - 2019 ژوئن 17
مجله زبان شناسی
شماره محصول :
قیمت محصول : 70,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 70,000 ریال
وزن محصول : 250 گرم
مشخصات
تاریخ انتشار: زمستان1389
شماره پياپي: 47
سال: 24
ISSN: 0259-9082
شماره: 2
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول:
سردبير: دکتر مجتبی منشی زاده
ويراستار:
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: 164
فهرست: • مقولات تصریفی فعل در فارسی امروز با تحلیلی بر آراء بایبی/ دکتر مهین‌ناز میردهقان و نیلوفر حسینی کارگر؛ • ابعاد کاربردشناختی اشارات شخصی و اجتماعی در زبان فارسی/ دکتر محمد عموزاده و فاطمه بهرامی؛ • بند فاعلی در زبان فارسی/ دکتر محمد راسخ مهند؛ • الگوی بازگشت زبان ئدر بیمار سه‌زبانة زبان‌پریش بروکا طبق اصل مناست با عنایت به دستور کانونی (بررسی موردی)/ لیلا کریمی، دکتر محمدهادی فلاحی، و دکتر محمدرضا پرهیزگار؛ • نظری به نظریه‌های مبحث ادب در زبان‌شناسی/ سیدمحمد حسینی؛ • ساختمان و صرف فعل در گویش تالشی سه‌سار/ دکتر زینب محمدابراهیمی جهرمی و عبدالله عزت‌دوست؛ • انتخاب واج /j/ یا /r/ در گویش میاندوآب (از گویشهای ترکی آذربایجانی)/ مینا وندحسینی؛ • نقد و معرفی کتاب؛ • قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی/ دکتر مهین‌ناز میردهقان و حسین بازوبندی؛ • نقدی بر ضمیر انتزاعی PRO در فارسی: سازه‌ای ممکن/ مرضیه بدیعی
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :