شنبه 27 مهر 1398 - 20 صفر 1441 - 2019 اکتبر 19
مهارت ها و قوانین کسب و کار
شماره محصول : 1538
قیمت محصول : 150,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 150,000 ریال
وزن محصول : 300 گرم
مشخصات
ناشر:مركز نشر دانشگاهي و دانشگاه جامع علمی کاربردی
مولف: سیدسعید میرواحدی ، محمدتقی طغرایی ، سمیه هاشمی ،نگار اله وردی زاده
ويراسته: هایده عبدالحسین زاده
تاريخ اولين چاپ: 1397
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 174
شابک:1-1538-01-964-978
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :