چهارشنبه 22 آبان 1398 - 16 ربيع الاول 1441 - 2019 نوامبر 13
آموزش و ترویج کشاورزی
شماره محصول : 1544
قیمت محصول : 320,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 320,000 ریال
وزن محصول : 380 گرم
مشخصات
ناشر:مركز نشر دانشگاهي و دانشگاه جامع علمی کاربردی
مولف: شهرام مقدس فریمانی ، آرمان بخشی جهرمی ، ندا علیزاده ، خدیجه بذرافکن
ويراسته:زهره آقاجانی
تاريخ اولين چاپ: 1398
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 268
  شابک : 2-1544-01-964-978
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :