پنج شنبه 25 مهر 1398 - 18 صفر 1441 - 2019 اکتبر 17
کار آفرینی
شماره محصول : 1553
قیمت محصول : 300,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 300,000 ریال
وزن محصول : 300 گرم
مشخصات
ناشر:مركز نشر دانشگاهي و دانشگاه جامع علمی کاربردی
مولف: محمود احمد پور داریانی ، آصف کریمی
ويراسته:زهره رهیده
تاريخ اولين چاپ: 1398
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 204
  شابک : 4-1553-01-964-978
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :