آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوری از سوی دبیرخانه کتاب سال اعلام شد

 

_x000D_

دبيرخانه بيست و هشتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران،‌ اسامي آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوريها را در بخشهای مختلف به شرح زیر اعلام نمود.

_x000D_


_x000D_

آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوري در دو بخش آمار و اقتصاد

_x000D_

دبيرخانه بيست و هشتمین دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران،‌ اسامي آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوريها در دو بخشهايی آمار و اقتصاد از گروه علوم اجتماعی را اعلام كرد. در اين دوره از جایزه کتاب‌سال حدود ۲۰ هزار كتاب مورد بررسي و داوري قرار گرفتند که در بخش آمار دو اثر و در بخش اقتصاد نيز هفت اثر به مرحله دوم داوریها  راه يافتند.

_x000D_

در گروه آمار دو كتاب «آمار و احتمال مهندسي و علوم» تاليف رونالد اي. واليول و ريموند اچ. مايرز با ترجمه اسماعيل خرم و كتاب «آمار رياضی و كاربردهای آن» تاليف جان فروند با ترجمه مشترک محمد قاسم وحيدی اصل و علی عميدی منتشر شده از مرکز نشر دانشگاهی به مرحله دوم داوریها راه يافتند.

_x000D_

همچنين در گروه اقتصاد كتابهاي «اقتصاد مالي خصوصي‌سازي» ‌تاليف ويليام ال. مگينسون با ترجمه محمد صفار،‌ «آموزش و توسعه مباحث نوين در اقتصاد آموزش» تاليف مشترك عباس معدن‌دار‌آراني و محمدرضا سركار آراني، «كنكاشي در روش‌شناسي اقتصاد» تاليف شيلا.سي.داو با ترجمه محمود توسلي و علي رستميان،‌ «استراتژيهاي رشد و توسعه اقتصادي» تاليف محمد قلي يوسفي،‌ «ماليه عمومي و انتخاب عمومي» تاليف جان كالينز و فيليپ جونز با ترجمه مشترك الياس نادران، آرش اسلامي و علي چشمي، ‌«اقتصاد مهندسي» تاليف عليرضا مهدي‌خاني و محمد احساني‌فر و كتاب «پولشويي و موسات مالي» تاليف مينا جزايري به مرحله دوم داوري‌ها راه يافتند.

_x000D_

آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوري بخش‌ مكانيك

_x000D_

در اين دوره حدود ۲۰ هزار كتاب مورد بررسي و داوري قرار گرفته‌اند که در گروه علوم كاربردي و در بخش مكانيك ۹ اثر جواز حضور در مرحله دوم داوري‌ها را كسب كردند.

_x000D_

 ‌كتاب‌هاي «در پيرامون ماشينكاري و ماشين‌هاي ابزار تراشكاري، فرزكاري، سنگ‌زني» تأليف واكر جان آر، ترجمه اكبر شيرخورشيديان، «روش‌هاي نوين بهينه‌سازي»، تأليف محمدرضا فروزان و محمدرضا نيرومند، «اصول المان محدود در انتقال حرارت و سيالات»، تأليف لويز نيتاروس سيتارامو و ترجمه ابراهيم افشاري، امين ياقوتيان و نبي جهانتيع، «مباني و كاربردهاي ديناميك شاره‌ها»، تأليف علي اكبر رنجبر، «مكانيك سيالات»، تأليف محمدرضا چمني، «مكانيك شكست در طراحي سازه‌ها»، تأليف فرهاد جاويدراد، «ماشين‌هاي جريان سيالي»، تأليف سيد پرويز علوي تبريزي و اصغر برادران رحيمي، «روش محاسباتي در ديناميك شاره‌‌ها»، تأليف جي.اچ. فرزيگر وام. پريك و ترجمه علي‌اكبر رنجبر و در نهايت كتاب «مبانی ترموديناميك مهندسی»، تأليف مايكل جي. موران و هاوارد ان. شاپيرو و ترجمه اختر رجبي و بيژن ديبايي‌نيا  منتشر شده از مرکز نشر دانشگاهی در مرحله دوم داوري‌ها حاضر خواهند بود.

_x000D_


_x000D_

آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوري در بخش‌هاي پزشكي،‌ دامپزشكي و شيمي

_x000D_

در اين دوره حدود ۲۰ هزار كتاب مورد بررسي و داوري قرار گرفته‌اند که در گروه دامپزشكي ۳ اثر، در گروه پزشكي ۳ اثر و در گروه شيمي نيز دو اثر به مرحله دوم راه يافتند.

_x000D_

در گروه دامپزشكي، كتاب‌هاي «فارماكولوژي درمانگاهي دام‌هاي كوچك» نوشته جيل مديسون و ترجمه سيداحمد فاطمي و سعيده نعيمي، «التيام زخم در دام‌هاي بزرگ» تاليف «ايرج نوروزيان و در نهايت كتاب بهداشت گوشت» تاليف جوزف گريسي و ترجمه حميد خانقاهي ابيانه به مرحله دوم داوري‌ها راه يافتند.

_x000D_

همچنين در گروه پزشكي نيز كتاب‌هاي «ژنتيك مولوكولي پزشكي» تاليف محمدرضا نوري دلويي،‌ «راهنماي آزمايشگاهي بيولوژي مولكولي» تاليف آلن گريشيتن و ترجمه محمد رمضاني، ‌فاطمه مصفا، بي‌بي حميده پرهيز و حامد منتظري و در نهايت كتاب‌ «فيزيولوژي ورزشي ۱ و ۲» تاليف وليام دي مك آردل،‌ فرانك آي.كچ و ويكتور آل كچ و ترجمه اصغر خالدان در مرحله دوم حاضر خواهند بود.

_x000D_

درگروه شيمي نيز دو كتاب «انرژي هسته‌اي توسط محصورسازي گداخت لختي»‌ تاليف جي هوگان و توماس دولان و ترجمه رضا امراللهي و همچنين «بيوپليمرهاي زيست‌تخريب‌پذير و خوراكي» تاليف مشترك بابك قنبرزاده، ‌هادي الماسي و يونس زاهدي جواز حضور در مرحله دوم داوري‌ها را كسب كردند.

_x000D_

اسامي آثار راه يافته به مرحله دوم داوري‌ها در بخش حقوق

_x000D_

در اين دوره حدود ۲۰ هزار كتاب مورد بررسي و داوري قرار گرفتند که در اين دوره در بخش حقوق ۷ اثر به مرحله دوم داوري‌ها راه يافتند.

_x000D_

بر اساس اين گزارش، كتاب‌هاي «داوري تجاري بين‌المللي: آيين داوري» تاليف حميدرضا نيكبخت، «حقوق بشر در جهان معاصر» تاليف مشترك سيد محمد قادري و سيد فاطمي،‌ «حق اختراع، نگرشي تطبيقي» تاليف جمال صالحي ذهابي، «نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي» تاليف سيد مصطفي محقق داماد،‌ «حقوق و اقتصاد» تاليف رابرت كوتر و تامس يولن و ترجمه يد‌الله دادگر و حامده اخوان، «نظريه‌هاي جرم‌شناسي» تاليف توماس ال. وينفري و ترجمه سيدرضا افتخاري و در نهايت كتاب «فلسفه حقوق بين‌الملل» تاليف فرناندو تسون و ترجمه محسن محبي به مرحله دوم داوري‌ها راه يافتند.

_x000D_

اسامي آثار راه يافته به مرحله دوم داوري‌ها در بخش آموزش و پرورش و مدیریت بازرگانی

_x000D_

در اين دوره حدود ۲۰ هزار كتاب مورد بررسي و داوري قرار گرفتند که در گروه آموزش و پرورش ۲ اثر و در گروه مديريت و بازرگاني نيز ۴ اثر به مرحله دوم داوري‌ها راه يافتند.

_x000D_

بر اساس اين گزارش، ‌در گروه آموزش و پرورش كتاب‌هاي «نظريه اسلامي تعليم و تربيت» تاليف جميله علم الهدي و «مشاوره شغلي: رويكرد كلي نگر» تاليف ورنون جي. زونكر و ترجمه علي محمد نظري جواز حضور در مرحله دوم داوري‌ها را كسب كردند.

_x000D_

همچنين در گروه مديريت و بازرگاني، كتاب‌هاي «سنجش و ارزيابي روان‌شناختي در محيط كار» تاليف ملرك كوك و بري كريپس و ترجمه جهانبخش صادقي،‌ «نظريه و سياست‌هاي تجارت بين‌الملل و بازرگاني خارجي ايران» تاليف سيدحسين ميرجليلي، ‌«شناسايي و مديريت ريسك پروژه» تاليف تام كندريك و ترجمه سيد مرتضي كشفيان ريحاني و در نهايت كتاب «دانشنامه كار‌آفريني» تاليف گروه مولفان به مرحله دوم داوري‌ها راه يافتند.

_x000D_

آيين پاياني بيست و هشتمين جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، ‌19 بهمن‌ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *