برنامة درسی دوره چهاردهم ویرایش صوری و زبانی


مرکز نشر دانشگاهی

برنامة درسی دورة چهاردهم ویرایش صوری و زبانی

زمستان ۱۳۹۵، نوبت عصر ۱۰ هفتةاول

ایام هفته

۱۶:۴۵-۱۵

۱۹-۱۷:۱۵

     شنبه

ویرایش زبانی

ویرایش زبانی

    دوشنبه

واژه شناسی و آیین نگارش

ساخت زبان فارسی

    چهارشنبه

ویرایش صوری

ویرایش صوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *