تاریخچه مرکز نشر دانشگاهی

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

مركز نشر دانشگاهي كه نهادي علمي، فرهنگي، آموزشي و انتشاراتي است در سال ١٣٥٩ پس از تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ابتدا با نام «كميتة ترجمه و تأليف و تصحيح كتابهاي دانشگاهي» به سرپرستي دكتر نصرالله پورجوادي بنيان نهاده شد. اين مركز زير نظر يك شوراي عالي — دکتر حسن حبیبی، دکتر علی شریعتمداری، دکتر عبدالکریم سروش، دکتر سیدجعفر شهیدی، دکتر مهدی گلشنی، دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر علی‌اکبر جعفریان و فاضل اردشیر لاریجانی — که عده‌ای از این افراد عضو ستاد انقلاب فرهنگي بودند، فعاليتهاي خود را آغاز كرد. مركز نشر دانشگاهي از آبان ١٣٨٣ فعاليت خود را زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ادامه داد. از سال ١٣٨٣ تا ١٣٨٧ مديريت مركز را به ترتيب دكتر فريد مُر و دكتر محمد محمودي هاشمي به عهده داشتند. و از آبان ١٣٨٧ تاكنون دكتر محمدمهدي طهرانچي رياست مركز نشر دانشگاهي را به عهده دارند.

_x000D_

     اين نهاد تهيه‌كنندة بخش مهمي از مواد آموزشي دانشگاههاي سراسر كشور بوده است و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي كشور در دو زمينة برنامه‌ريزي و سفارش تأليف و ترجمة كتاب و مقالات تحقيقي و آموزشي در رشته‌هاي متعدد دانشگاهي و همچنين تهية منابع خارجي دانشگاهها با آن همكاري داشته‌اند. همچنين، اين مركز نه تنها رواج‌دهندة اصول ويرايش دقيق در كشور بوده است، بلكه نقش مهمي را نيز در پرورش  ويراستاران زبده ضمن كار به‌ عهده داشته و در عين حال محافظ و مروّج سنتهاي آموزش ويرايش و ترجمه در چارچوب دوره‌هاي تخصصي آموزشي بوده است. و تاكنون نزديك به ١۴۱۰ عنوان كتاب و بيش از ٥٣٩ جلد مجلة تخصصي منتشر كرده است.

_x000D_

     هر چند نشر و توزيع مواد آموزشي براي دانشجويان و استادان به‌ صورت وظيفة اصلي مركز نشر دانشگاهي تعيين شده بود، ولي با توجه به هدفهايي كه رئيس مركز از همان آغاز تأسيس در پي تحقق آن بود، اين مركز كانون تجمع استادان مجرب و دلسوز رشته‌هاي گوناگون دانشگاهي سراسر كشور و همچنين كانون محققان و ادب‌شناساني شد كه در حوزة كار خود از برجستگان و سرآمدان بودند.

_x000D_

      منتخبي از اعضاي سرشناس هيئت علمي دانشگاهها در دو شوراي مهم مركز نشر دانشگاهي، «شوراي پژوهش» و «شوراي عالي»، مشاركت دارند. شوراي پژوهش، كه پيشتر با نام «شوراي ويرايش» تشكيل مي‌شد، نظر ارزيابان گروههاي تخصصي را دربارة انتشار كتابهاي مربوط به آنها وارسي مي‌كند و دربارة آنها تصميم مي‌گيرد. شوراي عالي بررسي و تصويب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و درازمدت؛ تعيين خط ‌مشي كلي فعاليتهاي انتشاراتي، پژوهشي و آموزشي و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن؛ تغيير مواد اساسنامه و بررسي و تصويب حدود مشاركت و سرمايه‌گذاري بين مركز و مؤسسات ديگر را به عهده دارد.

_x000D_

    تأثير افراد برگزيدة علمي كه در فعاليتهاي علمي متعدد مركز همكاري داشته‌اند از جنبه‌هاي مختلف به‌خوبي مشهود است. اين برگزيدگان در انتخاب كتابها و مجله‌هاي خارجي، گزينش كتابهاي دانشگاهي به منظور انتشار، ويرايش كتابها، سرپرستي گروههاي تخصصي و همكاري در مقام معاون و مشاور نقش مهمي دارند. اين نقش و جايگاه واقعي مركز نشر دانشگاهي و نيز مأموريتهاي   تحقق‌نيافتة آن در دورة مدير كنوني آن، دكتر محمدمهدي طهرانچي، اهميتي مضاعف يافته است. از جمله فعاليتهاي اين دوره «شبكة عرضة فراگير كتابهاي دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات پژوهشي كشور (طرح شعف)» و «سامانة نشر مجلات علمي پژوهشي كشور (سنم)» و «آموزش الكترونيكي رساله‌نويسي (پروژة آمال)» است.

_x000D_

 

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *