دوره آموزشی «مبانی زبان‌شناسی برای ویرایش و ترجمه»

مرکز نشر دانشگاهی دوره آموزشی «مبانی زبان‌شناسی برای ویرایش و ترجمه» را به منظور ارتقای دانش نظری علاقمندان ویرایش و ترجمه برگزار می‌کند. سرفصل‌های این دوره ده جلسه‌ای عبارت است از: مفاهیم بنیادی در علم زبان؛ درست و نادرست در زبان؛ واج‌شناسی؛ آشنایی با صرف؛ کلیات علم نحو؛ معناشناسی؛ کاربردشناسی و کلیات سبک‌شناسی.

پس از پایان دوره به شرکت‌کنندگان مورد تأیید مدرس، گواهی اعطا می‌شود.

مدرس: دکتر بهروز محمودی بختیاری

شروع دوره: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷تا ۱۹

جهت هماهنگی بیشتر با شماره ۰۹۰۲۱۷۴۲۷۹۶ تماس حاصل فرمائید.