رؤسای پیشین مرکز نشر دانشگاهی

معرفی رؤسای پیشین مرکز نشر دانشگاهی …

 دکتر نصرالله پورجوادی

دکتر نصرالله پورجوادی فرزند ماشاءالله – از خانواده ای اصالتاً اصفهانی – در تهران به دنیا آمد. او پس از اتمام دبیرستان برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و کارشناسی خود را در رشته فلسفه از دانشگاه سانفرانسیسکو دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۶ به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران رفت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد فلسفه در سال ۱۳۵۱ و سپس دکتری فلسفه در سال ۱۳۵۷ از این دانشگاه شد.

     وی در سال ۱۳۵۹، مرکز نشر دانشگاهی را بنیاد نهاد و تا سال ۱۳۸۳ ریاست مرکز نشر دانشگاهی را به عهده داشت.

دکتر فرید مُر

دكتر فريد مُر در سال ۱۳۲۸ در آبادان متولد شد. او موفق به اخذ دکتری زمين شناسى اقتصادى از دانشگاه لندن شد او علاوه بر ترجمه، تأليف هایی همچون «واژگان زمين شناسى» و «واژه نامه جامع علوم زمينى» را در كارنامه اش دارد.

    وى از تیر ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۵، به مدت دو سال رياست مركز نشر دانشگاهى را به عهده داشت.

 دکتر محمد محمودی هاشمی

دكتر محمد محمودی هاشمی در سال ۱۳۲۸ در شهر مقدس مشهد متولد شد. او موفق به اخذ مدرک دکتری شیمی آلی از دانشگاه صنعتی شریف شد.
    وى از تیر ۱۳۸۵ تا آذر  ۱۳۸۷، به مدت دو سال رياست مركز نشر دانشگاهى را به عهده داشت.

دکتر محمدمهدی طهرانچی

دکتر محمدمهدی طهرانچی متولد ۱۳۴۴، در سال ۱۳۷۱ کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیک از دانشگاه شهیدبهشتی اخذ کرد و در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ مدرک دکتری فیزیک نظری از دانشگاه مسکو شد.

وی از آذر ۱۳۸۷ تا خرداد ماه ۱۳۹۱ ریاست مرکز نشر دانشگاهی را برعهده داشت.

دکتر بهمن حاجی پور

دکتر بهمن حاجی پور متولد سال ۱۳۴۴، در سال ۱۳۸۵ مدرک دکتری مدیریت استراتژیک (سیاست گذاری بازرگانی) خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کردند. ایشان از خرداد ۱۳۹۱ تا آذر ماه ۹۳ ریاست مرکز نشر دانشگاهی را برعهده داشت.

دکتر حسین محمدی دوستدار

دکتر حسین محمدی دوستدار  متولد سال ۱۳۲۸، در سال ۱۳۷۳ مدرک دکترا عمران (سازه های بتنی) از دانشگاه آتاوا-آتاوا، کانادا . ایشان از اسفند ۱۳۹۳تا آبان ماه ۱۳۹۶ سرپرست مرکز نشر دانشگاهی را برعهده داشت.