معرفی آموزش

مرکز نشر دانشگاهی از آغاز فعالیت خود دستیابی به دو هدف را مد نظر داشته است: جلب همکاری زبده ترین و با تجربه ترین ویراستاران و متخصصان هنری و فنی تولید کتاب، و تربیت نسل جدیدی از ویراستاران …

مرکز نشر دانشگاهی از آغاز فعالیت خود دستیابی به دو هدف را مد نظر داشته است: جلب همکاری زبده ترین و با تجربه ترین ویراستاران و متخصصان هنری و فنی تولید کتاب، و تربیت نسل جدیدی از ویراستاران و متخصصان از طریق برپایی دوره های آموزشی و انتقال مستقیم دانش و مهارت ها و تجربیات نسل قدیم به نسل جدید. استادان ترجمه و ویرایش و نسخه پردازی و تولید فنی از همان ابتدا به آموزش این فنون و مهارت ها به تازه کاران اهتمام داشتند. دوره های متنوعی نیز برای تربیت مترجم و ویراستار و نسخه پرداز و نمونه خوان در مرکز نشر برگزار می شد.

آموزش روشمند ویرایش از سال ۱۳۷۲، به منظور انتقال تجربیات گرانقدر حاصل از بیش از یک دهه ویرایش در مرکز نشر دانشگاهی، با پیشگامی استادان طراز اول این فن آغاز شد که نتایج درخشانی هم داشت. فارغ التحصیلان این دوره های آموزشی توانستند در خود مرکز نشر دانشگاهی و مؤسسات و سازمان های معتبر دیگر منشأ خدمات ارزنده ای باشند.  تاکنون ۱۳ دوره بلندمدت و ۱۷ دوره کوتاه مدت آموزش ویرایش در این مرکز  برگزار شده است.

برخی از عناوین دروس ارائه شده در این دوره ها عبارت است از: مبانی نظری ویرایش، مبانی نشر و ویرایش، ویرایش زبانی، ویرایش فنی، ویرایش ساختاری، ویرایش ترجمه، ویرایش تخصصی، کارگاه ویرایش، مبانی نظری ترجمه، ترجمه عملی، ترجمه تخصصی، دستور زبان، وزن شعر، آیین نگارش، امکانات زبان فارسی در ترجمه، مرجع شناسی، نمونه های نثر در متون کلاسیک و معاصر، تولید کتاب، مبانی زبان شناسی، تاریخ زبان فارسی، اصطلاح شناسی.