کتاب «مبانی زمین‌شیمی زیست‌محیطی» منتشر شد

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

مبانی زمین‌شیمی زیست‌محیطی  

_x000D_

جی. نلسون ایبای

_x000D_

ترجمۀ فرید مٌر، سروش مدبری، گیتی فرقانی‌تهرانی

_x000D_

۱۳۹۰، ۶۹۶ ص، رحلی-شمیز

_x000D_

شابک: ۱-۱۴۱۳-۰۱-۹۶۴-۹۷۸

_x000D_

۱۶۰۰۰ تومان

_x000D_

 

_x000D_

زمین‌شیمی زیست‌محیطی دانش استفاده از اصول زمین‌شیمی در حل مسائل زیست‌محیطی است که به‌طور طبیعی یا انسان‌زاد بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد. عنوان کتاب، مبانی زمین‌شیمی زیست‌محیطی، انتخابی خودسرانه نبوده است.  نگارنده قصد نداشته تا بحثهای گسترده‌ای از موضوعات زیست‌محیطی ارائه دهد، بلکه در تلاش بوده تا اصول قابل استفاده در درک و حل مسائل زیست‌محیطی را ارائه دهد.

_x000D_

     این کتاب با ارائۀ اصول شیمیایی مورد نیاز برای درک مسائل زیست‌محیطی و ارائۀ مثالهای موردی از جهان واقعی، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از این اصول برای حل مسائل زیست‌محیطی که جهان به‌طور روزافزون با آن روبه‌روست استفاده کرد.

_x000D_

     این کتاب برای دانشجویان علوم زمین و محیط زیست که به برهم‌کنش میان فعالیتهای انسان و محیط طبیعی علاقه دارند نگاشته شده است. افزون بر این، برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های شیمی و مهندسی (عمران و شیمی) مناسب است.

_x000D_

     کتاب مبانی زمین‌شیمی زیست‌محیطی شامل ده فصل با عنوانهای در پی آمده است: اصول پایه؛ ترمودینامیک تعادلی و سینتیک؛ تعادلهای اسید-‌‌‌باز؛ واکنشهای اکسایش-کاهش؛ شیمی‌کربن؛ ایزوتوپها؛ کانی‌شناسی زیست‌محیطی؛ محیط جوّی؛ محیط قاره‌ای؛ و محیط دریایی. پیشگفتار مترجمان و پیشگفتار ابتدای کتاب؛ و همچنین مراجع، پیوستها، پاسخ برخی پرسشهای پایان فصل، واژه‌نامه، و نمایۀ پایان کتاب به غنای آن می‌افزاید.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_


_x000D_

 

_x000D_


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *