نویسنده: مدیر محتوا

45مطلب موجود می باشد.
اخبار مرکز

کارگاه آنلاین مقاله‌نویسی


مرکز نشر دانشگاهی کارگاه آنلاین مقاله‌نویسی برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

دوره آموزشی آنلاین اسطوره‌های ایرانی و آفرینش ادبی و هنری (۱)


دوره آموزشی آنلاین اسطوره‌های ایرانی و آفرینش ادبی و هنری (۱) برگزار می‌شود

اخبار مرکز

دوره دوم کارگاه آموزشی آنلاین: مبانی ترجمه


با توجه به استقبال دانشجویان، دوره دوم کارگاه آموزشی مبانی ترجمه برگزار می‌شود. جمه مهارتی است که کسب آن مشروط به برخی توانایی‌های پیشین است. از جملۀ…

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین: نگارش دانشگاهی (برگزاری مجدد دورۀ مقدماتی: پاراگراف نویسی)


دوره مقدماتی پاراگراف نویسی برای دومین بار برگزار می‌شود.

اخبار مرکز

کنفرانس آنلاین «نقد ترجمه» برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مرکز نشر دانشگاهی، نشست آنلاین «نقد ترجمه» که از ساعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه با حضور جمع قابل توجهی از اساتید دانشگاه، مترجمان…

اخبار مرکز

نشست «پژوهش در یاددهی و یادگیری الکترونیکی» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


نوزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

نشست تخصصی آنلاین «نقد ترجمه»


در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مرکز نشر دانشگاهی، نشست تخصصی آنلاین «نقد ترجمه» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

نشست «تکنولوژی‌های نوین و چالش‌های آن برای آینده فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ایران» برگزار می‌شود


هجدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

مراسم تودیع و معارفه مدیر اداری و پشتیبانی مرکز برگزار شد   


به گزارش روابط عمومی مرکز، مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید اداری مرکز نشر دانشگاهی برگزار شد. در این مراسم، خانم الهه عموحسن با صدور حکمی از…