نویسنده: مدیر محتوا

45مطلب موجود می باشد.
اخبار مرکز

نشست «یادگیری الکترونیکی: پارادایم آینده‌یادگیری» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


هفدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

تازه‌های نشر: کتاب رسوب‌شناسی سواحل مکران


مَكران يا مُكران، از منظری تاریخی، نام ايالتي بزرگ در سواحل جنوب شرقي ايران و، از منظری سیاسی، یکی از مهمترین مناطق استراتژیک ایران در خاورمیانه است….

اخبار مرکز

حضور مرکز نشر دانشگاهی در بیست‌ویکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌ بازار


این نمایشگاه از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آذر ماه ۹۹ برگزار خواهد شد. 

آدرس نمایشگاه مجازی: www.msrt-expo.ir 

اخبار مرکز

نشست «یادگیری مشارکتی در محیط آنلاین» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


شانزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» برگزار می‌شود

اخبار مرکز

نشست «ابزارها و زیرساخت‌های فنی موردنیاز برای آموزش الکترونیکی» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


پانزدهمین نشست از مجموعه نشست‌های علم و جامعه- از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی برگزار می‌شود.

اخبار مرکز

کارگاه آموزشی آنلاین: مبانی ترجمه


مرکز نشر دانشگاهی کارگاه آموزشی مبانی ترجمه برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین: نگارش دانشگاهی (دورۀ مقدماتی: پاراگراف نویسی)


دورۀ آموزشی آنلاین نگارش دانشگاهی (دوره مقدماتی: پاراگراف نویسی) برگزار می‌شود.

اخبار مرکز

نشست «تولید محتوا و نشر الکترونیکی» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی نشست «تولید محتوا و نشر الکترونیکی» را برگزار می‌کند. این نشست  از مجموعه نشست‌های «از آموزش عالی…

اخبار مرکز

پوستر نشست‌های آنلاین انجمن ترویج علم ایران


انجمن ترویج علم ایران از ۲۰ آبان تا ۲۷ آذر نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش برگزار می‌کند.