اخبار مرکز

702مطلب موجود می باشد.
مجلۀ باستان شناسي و تاریخ
اخبار مرکز

مجلۀ باستان شناسي و تاریخ


  _x000D_ _x000D_                                 هر سال دو شماره منتشر می‌شود آغاز انتشار: ۱۳۶۵ / آخرین شماره: سال ۲۵شمارۀ ۲، پياپي ۵۰مجلۀ باستان‌شناسی و تاریخ مجله‌ای تخصصی و دانشگاهی…

مجلۀ زبان شناسي
اخبار مرکز

مجلۀ زبان شناسي


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_    _x000D_ _x000D_ هر سال دو شماره منتشر می‌شود آغاز انتشار: ۱۳۶۳ / آخرین شماره: سال ۲۴، شمارۀ ۲، پياپي ۴۷ مجلۀ زبان…

اخبار مرکز

معارف


تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۱
شماره پياپي: ۷۲
سال: ۲۴
ISSN: 1015-2822
شماره: ۳
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول:
سردبير: دکتر احمد خاتمی
ويراستار: آزرمیدخت جلیل نیا
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: ۱۴۰
فهرست: ● یادداشت سردبیر؛ دکتر احمد خاتمی؛ ● مفهوم شناسی نقد در گلستان هنر/ دکتر حسن بلخاری؛ ● سبک شناسی نثر فارسی مقدس اردبیلی/ دکتر احمد خاتمی و دکتر محمدتقی جهانی؛ ● سنت علمی در تمدن اسلامی/ دکتر غلامحسین رحیمی؛ ● جزم و جمود، آفت دینداری/ رضا عارف؛ ● آموزۀ بلاکیف و مبانی آن در کلام اسلامی/ بنیامین آبراهاموف، محمدحسین محمدپور؛ ● فتح ایران به دست اعراب مسلمان و پیامدهای آن/ دکتر حسین مفتخری؛ ● ویژگیهای زبانی گویشهای شمال شرقی و جنوب غربی فارسی دری (سده های نخستین هجری بر اساس اولین ترجمه های قرآن کریم)/ آرزو نجفیان؛ ● چکیدۀ انگلیسی مقالات

نشردانش
اخبار مرکز

نشردانش


_x000D_ _x000D_ هر سال شش شماره منتشر می‌شود _x000D_ آغاز انتشار: ۱۳۵۹ / آخرین شماره: سال ۲۳، شمارۀ ۴، پياپي۱۱۹نشردانش فصلنامه‌ای ادبی، فلسفی و تاریخی است که به…

نشریات ادواری مرکز نشر دانشگاهی
اخبار مرکز

نشریات ادواری مرکز نشر دانشگاهی


   _x000D_   _x000D_   _x000D_   _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ یکی از راههای بسیار مهم آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و اخبار…

معاونت اجرايي
اخبار مرکز

معاونت اجرايي


در حال حاضر به مديريت جناب آقاي دكتر فردین منصوری اداره مي‌شود و داراي دو زيرمجموعه اداري و مالي مي‌باشد.  

تشكيلات
اخبار مرکز

تشكيلات


معاونت پژوهشي_x000D_ _x000D_ معاونت اجرايي _x000D_

برگزاري دوره‌هاي ترجمه
اخبار مرکز

برگزاري دوره‌هاي ترجمه


مقدماتي_x000D_ _x000D_ پيشرفته_x000D_ _x000D_

اهداف
اخبار مرکز

اهداف


تهيه‌ و نشر كتابهاي‌ درسي‌ و كمك‌ درسي‌ و مراجع‌ دانشگاهي‌ به‌ منظور تسهيل‌ امر آموزش‌ براي‌ استادان‌ و دانشجويان‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور._x000D_ تقويت‌…