اسامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی عضو شعف در نمایشگاه

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

دانشگاه الزهرا

_x000D_

_x000D_

دانشگاه سیستان و بلوچستان

_x000D_

_x000D_

بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

_x000D_

_x000D_

دانشگاه ایلام

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شهرکرد

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

_x000D_

_x000D_

دانشگاه بوعلی سینا همدان

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شهید بهشتی

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شیراز

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تبریز

_x000D_

_x000D_

دانشگاه صنعتی اصفهان

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده صنایع رنگ

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تربیت مدرس

_x000D_

_x000D_

دانشگاه علامه طباطبایی

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

_x000D_

_x000D_

دانشگاه علوم پایه دامغان

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه هوا و فضا

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تفرش

_x000D_

_x000D_

دانشگاه فردوسی مشهد

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده نهج‌البلاغه

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تهران

_x000D_

_x000D_

دانشگاه قم

_x000D_

_x000D_

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

_x000D_

_x000D_

دانشگاه جندی شاپور دزفول

_x000D_

_x000D_

دانشگاه گیلان

_x000D_

_x000D_

مرکز نشر دانشگاهی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه حضرت معصومه (س)

_x000D_

_x000D_

دانشکده کارآفرینی

_x000D_

_x000D_

مرکز ملی اقیانوس‌شناسی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه خلیج فارس

_x000D_

_x000D_

دانشگاه لرستان

_x000D_

_x000D_

مرکز منطقه‌ای مطالعات و پژوهشهای

_x000D_

جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

_x000D_

_x000D_

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

_x000D_

_x000D_

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه رازی کرمانشاه

_x000D_

_x000D_

دانشگاه محقق اردبیلی

_x000D_

_x000D_

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه زنجان

_x000D_

_x000D_

دانشگاه هنر تبریز

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *