انتصاب سرپرست آموزش و پژوهش نشر مرکز نشر دانشگاهی

                          به گزارش روابط عمومی، جلسه معارفه سرپرست آموزش و پژوهش
نشر مرکز نشر دانشگاهی
روز یکشنبه۹۸/۰۴/۲۳ در سالن کنفرانس برگزار شد. آقای حسین
راست منش، سرپرست واحد گرافیک مرکز، طی حکمی از سوی معاونت پژوهشی مرکز به عنوان “سرپرست
آموزش و پژوهش نشر” منصوب شد.