كتاب «اصول و كاربرد ادوات كاشت حفاظتي» منتشر شد

_x000D_

 

_x000D_

نوشتار حاضر نيازهاي زراعي براي استقرار گياه در خاك را مرور و به نقش آنها در مديريت و كتاب «اصول و كاربرد ادوات كاشت حفاظتي» اثر موري تولبرگ و باسنت با ترجمه ارژنگ جوادي و رضا محمدي‌گل از سوي مركز نشر دانشگاهي منتشر شد.انتخاب كارنده‌ها اشاره مي‌كند.

ضروريات ماشين كاشت با ذكر جزئيات مربوط به درگيري با خاك،‌ كنترل عمق و اجزاي توزيع و تحويل بذر در اين اثر مورد توجه قرار گرفته است.

در بخشي از مقدمه كتاب آمده است، عمليات كاشت يكي از مهمترين فعاليت‌هاي زراعي است كه با توليد محصول ارتباط تنگاتنگ دارد. افزايش عملكرد، اطمينان به كشت و كار در دوره توليد و بازدهي توليد بستگي به استقرار يكنواخت و به موقع تعداد بهينه بوته در واحد سطح دارد. 

اين كتاب در ۱۰ فصل با عنوان‌هاي «استقرار محصول»، «دسته‌بندي كارنده‌ها»، «اجزاي تشكيل دهنده كارنده‌ها»، «اجزاي درگير با خاك كارنده»، «اجزاي تشكيل دهنده كنترل عمق در شيار بازكن»، «اجزاي تشكيل دهنده موزعها»، «اجزاي تشكيل دهنده سيستم‌هاي تحويل بذر» و «توصيف نمونه‌هايي از كارنده‌ها» منتشر شده است.

فصل نهايي اين كتاب،‌ جدول‌هاي راهنمايي براي توصيف و دسته‌بندي كارنده‌ها را ارايه كرده است. 

_x000D_

كتاب «اصول و كاربرد ادوات كاشت حفاظتي» اثر موري تولبرگ و باسنت با ترجمه ارژنگ جوادي و رضا محمدي‌گل در ۲۱۴ صفحه، ۱۰۰۰ نسخه و با بهاي ۴۹۰۰۰ ريال منتشر شد.

_x000D_


_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *