مجله شيمي

_x000D_

_x000D_

_x000D_

هر سال سه شماره منتشر می‌شود
آغاز انتشار: ۱۳۶۷ / آخرین شماره: سال ۲۲، شمارۀ ۱، پیاپی  64
در مجلۀ شیمی که مجله‌ای است علمی ـ ترویجی، پژوهشهای تازه در زمینۀ شاخه‌های گوناگون شیمی نظری و کاربردی و مباحث آموزشی و تاریخی این علم ارائه می‌شود. کمک به گسترش مفاهیم و پیشبرد فنّاوری علم شیمی، نمایاندن ارتباط شیمی با زندگی و شاخه‌های گوناگون علم، توجه به مسائل آموزشی شیمی و بررسی تاریخ تحول این علم از اهداف این مجله است.

سردبیر: دکتر سیف‌اله جلیلی/دانشگاه خواجه نصیر طوسی

_x000D_

پست الکترونیکی: ijchemistry@iup.ac.ir
شاپا: ISSN 1015-2849

_x000D_

برای اطلاع از مشخصات کامل و فهرست مطالب کل دوره روی «خرید نشریات ادواری»کلیک کنید.

_x000D_

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *