معرفی ریاست

 

_x000D_

        

_x000D_

 

_x000D_

  دکتر حسین محمدی دوستدار

_x000D_

 

_x000D_

پست الكترونيكي :

_x000D_

                  pobox@iup.ac.ir

_x000D_

تلفن تماس:

_x000D_

                  88719584

_x000D_

                  88719580  

_x000D_

آدرس:

_x000D_

                  تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان دهم، شماره ۵۰، مرکز نشر دانشگاهی

_x000D_

 

_x000D_

سوابق علمی:

_x000D_

  _x000D_

 • دکترای عمران (سازه‌های بتنی) از دانشگاه آتاوا-آتاوا، کانادا در سال ۱۳۷۳،
 • _x000D_

_x000D_

عنوان رسالة دکتری: آناليز و طراحی ديوارهای برشی کوتاه مقاوم در برابر زلزله،

_x000D_

کانديد برای دريافت دو جايزة “مدال طلای فرماندار کانادا” و “جايزة دکتری سازمان تحقيقات علوم طبيعی و مهندسی کانادا”،

_x000D_

  _x000D_

 • کارشناسی ارشد عمران (سازه) از دانشگاه ايالتی کاليفرنيا در لانگ بيچ آمريکا در سال ۱۳۵۸،
 • _x000D_

 • عنوان رسالة کارشناسی ارشد: ساخت ساختمان‌های ارزان‌قيمت، مواد، طراحی و نوآوری در ساخت ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله در مناطق زلزله خيز ايران،  
 • _x000D_

 • کارشناسی فيزيک از دانشگاه شيراز در سال ۱۳۵۳.
 • _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

سوابق شغلی:

_x000D_

  _x000D_

 • سرپرست مرکز نشر دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ تاکنون،
 • _x000D_

 • رئیس مرکز مطالعات و همکاري‌های علمی بين‌المللی وزارت علوم، تحقيقات و فناروی، ۲۵/۵/۱۳۸۵ لغایت ۱۵/۱۱/۱۳۹۳،
 • _x000D_

 • سرپرست مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۷/۲/۸۵ لغایت ۲۴/۵/۸۵،
 • _x000D_

 • معاون علمی بین‌المللی مرکز مطالعات وهمکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ لغایت ۱۶/۲/۱۳۸۵،
 • _x000D_

 • عضو هیأت علمی گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از سال ۱۳۸۴ تاکنون،
 • _x000D_

 • دبیر کانون شبکه‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی ۱۲/۶/۱۳۹۱ لغایت ۱۵/۱۱/۱۳۹۳،
 • _x000D_

 • دبیر کمیتة سزامی ۷/۶/۱۳۸۸ لغایت ۱۵/۱۱/۱۳۹۳،
 • _x000D_

 • عضو هیأت امنای مؤسسة آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی آمل، مازندران ۳۰/۱/۱۳۸۸ تاکنون
 • _x000D_

 • دبیر کمیسیون شتابگرها ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ لغایت ۱۵/۱۱/۱۳۹۳،
 • _x000D_

 • عضو هيأت علمی گروه عمران دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴،
 • _x000D_

_x000D_

مدرس دروس تحليل سازه‌ها، آناليز و طراحی سازه‌های بتنی، پروژة سازه‌های بتنی برای مقطع کارشناسی و   بتن پيشرفته برای مقطع کارشناسی ارشد عمران (سازه)،        

_x000D_

زمينه‌های تحقيقاتی: بررسی خواص مکانيکی بتن‌های ساخته شده با سيمان‌های مختلف و پوزولانی در محيط دريای خزر، ترميم تيرهای بتن مسلح ترک خورده در اثر بار زلزله، اتصالات ديوارهای بتنی پيش ساخته، بررسی امکان جايگزينی آزبست در پوشش سقف‌های ساختمانی، مقاوم‌سازی و تقویت اعضاء سازه‌های بتنی مسلح (فولاد یا پلیمر)،

_x000D_

  _x000D_

 • مشاور آموزشی مؤسسة فرهنگی روزبه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰،
 • _x000D_

 • مشاور ارشد در طراحی و اجرای ساختمان‌های بتنی از سال ۱۳۸۱ لغايت ۱۳۸۳ برای بخش خصوصی،
 • _x000D_

 • رئيس دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال ۱۳۷۴ لغايت ۱۳۷۷،
 • _x000D_

 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه، شورای تحصيلات تکميلی، شورای فرهنگی دانشگاه، کميتة اجرائی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری (طرح تمام وقتی)، کميسيون آموزشی دانشگاه، کميسيون دانشجوئی دانشگاه و کميتة مرکزی آموزش‌های آزاد دانشگاه مازندران،
 • _x000D_

 • معاون اداری و مالی دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال ۱۳۷۴ لغايت ۱۳۷۴،
 • _x000D_

 • سرپرست آزمايشگاه سازة دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال ۱۳۷۴ لغايت ۱۳۷۷،
 • _x000D_

 • معاون آموزشی دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال ۱۳۶۵ لغايت ۱۳۶۷،
 • _x000D_

 • مهندس محاسب در شرکت مهندسين مشاور نارگان از سال ۱۳۶۲ لغايت ۱۳۶۴،
 • _x000D_

_x000D_

فعاليت در قسمتهای مختلف پروژة طرح پالایشگاه گاز طبيعی کنگان،

_x000D_

  _x000D_

 • مهندس محاسب و ناظر در شرکت بين‌المللی مهندسی ايران (ايريتک) از سال ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۶۲،
 • _x000D_

_x000D_

فعاليت در پروژه‌های مختلف مربوط به وزارت معادن و فلزات،

_x000D_

  _x000D_

 • مهندس محاسب و ناظر در شرکت بين المللی راکول آمريکا به مدت ۴ سال از سال ۱۳۵۶ لغايت ۱۳۶۰،
 • _x000D_

_x000D_

فعاليت طراحی و آناليز تنش سازه‌های بدنة اتوبوس فضائی (Space Shuttle)، آناليز قاب‌های ميانی و قاب     مربوط به موتور و اتصالات دم عمودی سازه و نظارت و تحليل اطلاعات کسب شده از انجام آزمايشات بر روی اتوبوس فضائی.

_x000D_

 

_x000D_

تألیفات، مقالات علمی و کنفرانسی، سخنرانی، شرکت در کارگاه‌ها و پروژه‌های مطالعاتی

_x000D_

 

_x000D_

۱-    تألیفات 

_x000D_

  _x000D_

 • محمدی دوستدار، ح.، و نوائی نيا، م.، تأليف کتاب سازه های بتنی خاص، انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ۱۳۹۰،
 • _x000D_

 • حجتی، م. ح. و محمدی دوستدار، ح. تحلیل اجزای محدود. انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۳۸۱. ویرایش علمی.
 • _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

۲-    مقالات چاپ شده در مجلات علمی  

_x000D_

  _x000D_

 • Doostdar, H. M., Doostdar, H. M., Hazim Shah, M., Sattari, H., (2013), “A Stylish Burial: Tracking the Socio-Technical aspects of death in Iran”,  Journal of Development Studies – Decision on Manuscript ID FJDS-2013-Mar-0036.R1,
 • _x000D_

 • Naghipour, M., Nemati, M.,  Doostdar, M. H., Fooladvand, R., (2013), “Modeling and Experimental Studies on Pre-Loaded Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Reinforcement”, Iranica Journal of Energy and Environment, Volume 4, Number 3, Geo-Hazards and Civil Engineering; 219-233, 2013,
 • _x000D_

 • Ghahremani-Ghajar, S., Doostdar, M. H., Mirhosseini, S. A., (2012), “We have been living with this pain: Enquiry-based language learning in Iranian higher education”, Teaching in Higher Education, 17(3), 269–281,
 • _x000D_

 • Naghipour, M., Nemati, M., Doostdar, M. H., (2010), “Experimental Study and Modeling of Reinforced Concrete Beams Strengthened by Post-Tensioned External Reinforcing Bars”, JJE Transactions A: Basics, Vol. 23, No. 2, April 2010,
 • _x000D_

 • Doostdar, H. M. and Mirhosseini, S. A., (2009), “A comparative investigation of academic promotion criteria in higher education”, Journal of Science and Technology, National Research Institute for Science Policy,
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Mirhosseini, M. A., (2009), “Revisiting the Core and Cover of Quality in Higher Education”, International Journal of Information Science and Management, Volume 7, Number 2, July/December, 2009,
 • _x000D_

 • Beygi, M., Doostdar, M. H., & Shoormasti, A. H.,(2003), “Experimental Investigation of Composite Beams with Steel Plate in the Tension Face under Static Loading”, Journal of Engineering of Mazandarn University, Vol. 2, No. 1, (2003) (Farsi),
 • _x000D_

 • Naghipour, M. & Doostdar, M. H.,  (2003), “Parametric Study of Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Unbounded Reinforcement and their Modelling using FEM”, International Journal of Engineering of Iran University Science & Technology, (Farsi),
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Naghipour, M. & Abdollahi, M., (2001), “Modelling and Analysis of Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Unbounded Reinforcement”, Bana, Iranian Civil Engineering Society Journal, Nos. 14&15, pp. 48-60,(Farsi),
 • _x000D_

 • محمدی دوستدار، ح. برنامه تبادل آموزشی بین‌الملل فول برایت و امنیت ملی آمریکا، فصلنامه علمی-پژوهشی
 • _x000D_

_x000D_

آفاق امنیت، پذیرفته شده برای چاپ،

_x000D_

  _x000D_

 • محمدی دوستدار، ح. و میرحسینی، س. ع. سیاست ها و فرآیند های ارتقای اعضاء هیأت علمی در دانشگاه های منتخب جهان. نامۀ سیاست علم و فناوری، زمستان ۱۳۹۲، سال دوم، شمارة ۴، صص ۷۰- ۵۵،
 • _x000D_

 • قهرمانی قاجار، س.، محمدی دوستدار، ح. و رنجبر نوعی، ا. (۱۳۹۱). جایگاه آموزش در برنامه‌هاي علم و فناوری کشورهای منتخب جهان. راهبرد فرهنگ (مجلۀ علمی-پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی)، سال پنجم، شمارۀ ۲۰، صص ۱۲۸- ۱۰۳،
 • _x000D_

 • محمدی دوستدار، ح. و میرحسینی، س. ع. (۱۳۸۷). بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضاء هیأت علمی در آموزش عالی. فصلنامۀ سیاست‌گذاری علم و فناوری (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور). سال اول، شمارۀ ۳،
 • _x000D_

_x000D_

صص ۱۰۶–91.

_x000D_

 

_x000D_

۳-    مقالات کنفرانسی

_x000D_

  _x000D_

 • Doostdar, H. M. (2015). “Teaching English: A Medium of Soft Power”, 7th International Muliversity Conference, Nottingham University, Malaysia,
 • _x000D_

 • Doostdar, H. M. and Rouzbeh, H. (2012). “A Critical Pedagogical Approach to ‘Political Science’, Teaching in Iranian Higher Education”, Paper presented at The Second International Conference on Critical Education, University of Athens, Athens, Greece,
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H. (2012), “From Family Evening Tales to Academic Imperialism: Stories Act to Shake Institutions”, Decolonising the University: The Emerging Quest for Non-Eurocentric Paradigms (pp. 401–413). Malaysia, Pinang: Universiti Sains Malaysia and Citizens International,
 • _x000D_

 • Doostdar, H. M. and Ghahremani-Ghajar, S. (2010). “Hegemony and Resistance in Higher Education”, International Multiversity Conference, Penang, Malaysia,
 • _x000D_

 • Fooladvand, R., Naghipour, M., & Doostdar, M. H., (2004), “Experimental Investigation on Strengthening of Concrete Cracked and Preloaded Beams by External Unbounded Reinforcement”,  1st National Congress on Civil Engineering, Sharif University of Technology, on CD disc, (Farsi),
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Poormand, M., (2004), “Experimental Investigation of Shear Behaviour of Reinforced Concrete Beams with Steel Fibre Reinforcement”, 1st National Congress on Civil Engineering, Sharif University of Technology, on CD disc, (Farsi),
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Gashteh, M., (2004), “Experimental Investigation of the Behaviour of Reinforced Concrete Beams with Epoxy Coated Reinforcement”, 1st National Congress on Civil Engineering, Sharif University of Technology, on CD disc, (Farsi),
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Naghipour, M. & Abdollahi, M., (2002), “Modelling and Analysis of Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Unbounded Reinforcement”, Proceeding of 1st Conference on Strengthening and Retrofitting of Structures, on CD disc, (Farsi),
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Naghipour, M. & Mohammadpour, A., (2002), “Nonlinear Analysis of Connections in Large Panel Precast Structures”, Proceeding of 1st Conference on Strengthening and Retrofitting of Structures, on CD disc, (Farsi),
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Ziraksaz, Mohammad Ali., (2000), “The Study of the Effect of Different Parameters on Short Reinforced Concrete Shear Walls”, Proceeding of the 3rd International Conference on Concrete, Amirkabir University of Technology, May 2000, Tehran, Iran, (Farsi),
 • _x000D_

 • Doostdar, M. H., Naghipour, M., & Mohammadzadeh, F., (2000), “Stress Analysis in Horizontal Connections of Large Panel Precast Concrete Structures under Static and Dynamic Loading using FEM”, Proceeding of 3rd International Conference on Concrete, paper NO. 320 on CD disc, (Farsi),
 • _x000D_

 • Naghipour, M., Doostdar, M. H. & Mohammadzadeh, F., (2000), “Behaviour and Parametric Studies of Horizontal Connections for Pre-Cast Concrete Large Panel Structures using FEM”, Proceeding of 3rd International Conference on Concrete, paper NO. 326 on CD disc, (Farsi).
 • _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

۴-    ارائه سخنرانی

_x000D_

  _x000D_

 • Doostdar, H. M. (2012). “The Contribution of Muslim Scientists to Science and Technology. Invited Speech (delivered in five cities)”, The Second International Conference Series, The Association of Devoted Teachers, Turkey,
 • _x000D_

_x000D_

سخنرانی فوق در ۵ شهر کشور ترکیه انجام شد

_x000D_

  _x000D_

 • سخنرانی در همایش “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت رویکرد علمی و فناورانه”
 • _x000D_

_x000D_

در دانشگاه امیرکبیر در خردادماه ۱۳۹۱.

_x000D_

 

_x000D_

۵-    شرکت در کارگاه آموزشی  

_x000D_

  _x000D_

 • History and Philosophy of Science, Curriculum Development Workshop, Albukhary International University, Alor Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia, (26-30 March 2012),
 • _x000D_

 • Conference on Indigenous Knowledge and Universities, 5-8 August 2011, Albokhari International University, Alor Setar, Malaysia,
 • _x000D_

 • شرکت در کارگاه آموزشی “ریاضیات بدون حد” تابستان ۱۳۹۱ تهران، مرکز مطالعات و همکاری‌های
 • _x000D_

_x000D_

علمی بین‌المللی.

_x000D_

 

_x000D_

۶-   انجام و نظارت بر پروژه‌های مطالعاتی 

_x000D_

  _x000D_

 • محمدی دوستدار، ح. (۱۳۹۲). طرح پژوهشی دیپلماسی علمی. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، _x000D_
   _x000D_

  • محمدی دوستدار، ح. (۱۳۸۹). طرح پژوهشی بررسی فرآیندهای اجرایی ارتقاء در شش دانشگاه جهان. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
  • _x000D_

  • محمدی دوستدار، ح. (۱۳۸۷). طرح پژوهشی بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضاء هیآت علمی در دانشگاه‌های منتخب جهان. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
  • _x000D_

  • نظارت طرح مطالعاتی “اجرای گام اول برنامه علمی بین المللی خیام: ارزیابی وضعیت کشور در زمینة توسعة زبان فارسی به عنوان زبان علم”، ۱۳۹۲.
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

_x000D_

 

_x000D_


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *