نشریات ادواری مرکز نشر دانشگاهی

  

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

یکی از راههای بسیار مهم آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و اخبار و گزارشهای مربوط به آنها انتشار نشریات تخصصی است. از جمله فعالیتهای مهم علمی مرکز نشر دانشگاهی انتشار مجلات تخصصی در رشته‌های متنوع علمی است. همکاری اعضای برجسته و صاحب‌نظر دانشگاهها و مؤسسات معتبر در مقام مدیر مسئول و سردبیر و عضو هیئت ویراستاران و هیئت مشاوران در این حوزه چشمگیر و سفارش و گزینش و ویرایش مقالات تخصصی مجلات متکی بر داوری کارشناسانه است. مرکز نشر دانشگاهی ۱۱ مجلۀ تخصصی منتشر می‌کند.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

فهرست نشریات 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

نشردانش معارف
مجلۀ زبان‌شناسی مجلۀ باستان‌شناسی و تاریخ
بهداشت جهان مجلۀ فیزیک
نشر ریاضی مجلۀ شیمی
نامۀ ایران باستان (مجلۀ بین‌المللی مطالعات ایرانی) پژوهشهای ایران‌شناختی
 لقمان  
 

_x000D_

 

_x000D_

 امور مشترکین مجلات: ۸۸۷۱۶۸۳۲

_x000D_

نمابر: ۸۸۷۱۶۸۳۲

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *