کتاب مدیریت کیفیت در آموزش عالی منتشر شد

 

_x000D_

مديريت كيفيت در آموزش عالي

_x000D_

چشم‌اندازي بين‌المللي به سنجش و تغيير سازماني

_x000D_

جان برينان، تالار شاه

_x000D_

ترجمة كيوان صالحي، حسن‌رضا زين‌آبادي، كورش پرند

_x000D_

ويراستة آزرميدخت جليل‌نيا

_x000D_

١٣٩٠، ۲۴۸ ص، وزيري ـ شميز

_x000D_

شابك ٢-١٤٠٣-٠١-٩٦٤-٩٧٨

_x000D_

٦٤٠٠ تومان

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

بهبود كيفيت راهي بي‌پايان است كه موفقيت در آن را بايد با شاخصهاي نسبي سنجيد، زيرا معيارهاي مطلق براي تعيين و دستيابي بدان پيدا نمي‌شود. بهبود كيفيت قلمرويي است كه در آن رنگها طيفي از انواع خاكستريهايند و در آن رنگ سياه و سفيد را به‌طور مطلق نمي‌توان يافت.

_x000D_

   كتاب حاضر نتيجة طرح جامع پژوهشي است كه با حمايت «سازمان همكاري و توسعة اقتصادي (OECD)» به انجام رسيده است. اين طرح فرايندهاي سنجش كيفيت در ١٤ كشور جهان را تبيين مي‌كند و بر دو هدف عمدة تشريح هدفها، روشها و نتايج مورد انتظار از نظامهاي مختلف ملي سنجش كيفيت و بررسي تأثير آنها بر مديريت سازماني و تصميم‌گيري استوار است. اين كتاب از متون معتبر و بنيادي است كه ضمن ارتقاي سطح آگاهي استادان، پژوهشگران، دانشجويان تحصيلات تكميلي از تجربه‌هاي موفق در فرايندهاي سنجش كيفيت در عرصة بين‌المللي، به تصميم‌گيرندگان، سياست‌گذاران و به‌طور كلي مديران و راهبران دانشگاهي ياري مي‌رساند.

_x000D_

     كتاب شامل ١٠ فصل با عنوانهاي مقدمه؛ سنجش كيفيت در آموزش عالي: مدل مفهومي؛ بسترهاي ملي در حال تغيير: پيدايش سنجش مديريت كيفيت؛ بسترهاي سازماني در حال تغيير: خودمختاري و پاسخگويي؛ روشهاي نمايندگيهاي كيفيت؛ روشهاي سنجش كيفيت در مؤسسات آموزش عالي؛ اثرگذاري سنجش كيفيت از طريق پاداش؛ اثرگذاري سنجش كيفيت از طريق تغيير سياستها و ساختارها؛ اثرگذاري سنجش كيفيت از طريق تغيير فرهنگها؛ و سنجش كيفيت و تغيير سازماني است. در پايان كتاب مراجع و واژه‌نامه آورده شده است.

_x000D_

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *