گروه ریاضی، آمار و کامپیوتر

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

گروه رياضي، آمار، و كامپيوتر در بدو تأسيس مركز نشر دانشگاهي در سال ١٣٥٩ با گرد آوردن جمعي از نيروهاي فعال و مجر‏‎ّّب در امر‏ تأليف، ترجمه، و ويرايش متون رياضي تشكيل شد. هدف اولية گروه، ساماندهي و ويرايش كتابهايي بود كه استادان رياضي با تعطيل دانشگاهها موظف به ترجمة آنها شده بودند. ابتدا با بررسي حدود ٣٠٠ عنوان كتاب پيشنهادي و نمونة ترجمة آنها، ٦٠ عنوان (عمدتاً در سطح دورة كارشناسي) براي ويرايش و انتشار انتخاب شد، ولي دامنة فعاليت گروه از اين حد بسيار فراتر رفت. كتابهاي بسيار بيشتري براي پاسخگويي به نيازهاي مختلف دانشجويان ويراسته و چاپ شد و طرحهاي متنوع ديگري هم به اجرا درآمد.

_x000D_

اين گروه كوشيده است كتابهايي كامل با ضمائم لازم و متني ويراسته و خوشخوان براي دانشجويان فراهم كند تا از اين طريق فرهنگ استفاده از كتاب را كه موجب پويايي و بالندگي ذهن دانشجو مي‌شود در جامعة رياضي كشور ترويج كند. ويژگيهاي مطلوب متن رياضي از نظر اين گروه انسجام، دقت، رواني نثر، و هماهنگي واژگان بوده و ويرايش كتابها بر اساس اين ملاكها انجام شده است.

_x000D_

تاكنون حدود ١٧٠ عنوان كتاب به اهتمام اين گروه در زمينه‌هاي گوناگون رياضيات محض و كاربردي، آمار، و كامپيوتر انتشار يافته كه اغلب چندين بار (بيش از ١٠ بار) تجديد چاپ شده ‌است. بيشتر اين كتابها براي دورة كارشناسي، تعدادي در سطح كارشناسي ارشد و حدود ٣٠ جلد هم در زمينة رياضيات پيش‌دانشگاهي ‌است. اكثر قريب به اتفاق اين كتابها از زبان انگليسي ترجمه شده‌ و تعداد بسيار كمي هم تأليفي‌ است.

_x000D_

دقت و يكدستي واژگان از ضروريات نثر رياضي فارسي است. همكاري گروه با انجمن رياضي ايران در تدوين واژه‌نامة رياضي و آمار، كه در سال ١٣٧٠ انتشار يافت، گامي در جهت نظم و نسق دادن به مجموعة اصطلاحات رياضي در زبان فارسي بود. اين واژه‌نامه اكنون با همكاري انجمن و گروه دردست تكميل و تصحيح است.

_x000D_

مديران گروه به‌ترتيب دكتر علي‌اكبر جعفريان، دكتر محمدقاسم وحيدي‌ اصل از سال ۱۳۶۳تا سال ۱۳۶۵، دكتر مهدي بهزاد از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۶۷، دكتر منوچهر وصال از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۲، دكتر محمدهادي شفيعيها از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۳، دكتر محمدقاسم وحيدي‌ اصل از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰، بوده‌اند. عفت خضرايي، شيوادخت شيوايي، اكبر آقاابراهيميان، سيامك كاظمي، محمد باقري، مسعود خلخالي، امرعلي راكعي، دكتر علي عميدي، مهدي مدغم، عبدالحسين مصحفي، همايون معين، محمدابراهيم امينيان و امير صادقي ويراستاران گروه بوده‌اند.

_x000D_
انتشار مجلة نشر رياضي از فروردين ماه سال ١٣٦٧ يكي از فعاليتهايي است كه در كنار كارهاي گروه و با همكاري استاداني از خارج مركز نشر دانشگاهي صورت مي‌گيرد. اين مجله هم‌اکنون سالي دو شماره منتشر مي‌شود. مديران مسئول اين مجله دكتر مهدي بهزاد، دكتر سياوش شهشهاني بوده‌اند و هم‌اكنون دكتر محمدقاسم وحيدي‌ اصل مدير مسئول اين مجله‌اند. ویرایش متن این مجله را سیامک کاظمی و مدیریت داخلی آن را زهرا دلاوری برعهده دارند.
  _x000D_

کتابها                                           مجله

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *