گروه شیمی

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

                                              

_x000D_

                                              معرفی گروه

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

   مدير مسئول: دکتر عباس ترسلی

_x000D_


_x000D_

_x000D_

   ویراستار:

_x000D_

                  فرح بشارتیان

_x000D_


_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

لیست کتابهای گروه

_x000D_


_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_


_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *