۲۸ مهر برگزار می شود: نشست «توانش ترجمه ای؛ نگاهی نو به صلاحیت های مترجم»


در ادامۀ نشست های تخصصی «نشر دانشگاهی»، عصر یکشنبه ۲۸ مهر نشستی تخصصی با
موضوع «ترجمه» در مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود. استاد حسن هاشمی میناباد
(نویسنده، مترجم و زبان شناس) سخنران این نشست هستند که درباره «توانش ترجمه ای؛
نگاهی نو به صلاحیت های مترجم» سخن خواهند گفت. نشست تخصصی ترجمه به گونه ای
برنامه ریزی شده است تا حاضران نیز فرصت طرح پرسش هایشان را با استاد میناباد
داشته باشند. علاقمندان برای شرکت در این جلسه می توانند ساعت ۱۶:۳۰ یکشنبه ۲۸
مهر به ساختمان اصلی مرکز نشر دانشگاهی واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا،
نبش خیابان دهم مراجعه کنند.