حوزۀ کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_
 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

تازه های نشر/ کتابهای گروه/ فروشگاه اینترنتی
معرفی حوزه
_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

این حوزه در سال ۱۳۵۹ به شکل گروه مستقلی با نام گروه کشاورزی و منابع طبیعی به ریاست آقای دکتر تصدیقی شروع به کار کرد. سرپرستهای بعدی این گروه به ترتیب دکتر جواد زاد ( از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷)، مهندس منوچهر کریم زاده (از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲) و خانم مهندس امید اقتداری (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸) بوده اند. در حال حاضر این حوزه دارای سه گروه مستقل به نامهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است و مسئولیت حوزه را آقای دکتر اسکندر زند بر عهده دارند._x000D_

 

_x000D_


_x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 مدیر گروه: دکتر اسکندر زند

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_


_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 پست الکترونیکی:

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 ویراستاران:_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                   مهندس امید اقتداری_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                    فریده شقاقی

_x000D_

                    فاطمه مصلحی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                    بهرام معلمی_x000D_

 

_x000D_

                   
_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                                      

_x000D_

                                              گروههای تخصصی

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

گروه کشاورزی: _x000D_

_x000D_

_x000D_

در حال حاضر سرپرستی این گروه را خانم مهندس امید اقتداری بر عهده دارند و گروه در زمینه چاپ منابع علمی مربوط به رشته‌های زراعت، اصلاح نباتات، کشاورزی پایدار، فیزیولوژی گیاهان زراعی، حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی کشاورزی، علوم علفهای هرز، باغبانی، خاکشناسی، ماشین آلات کشاورزی، شروع و آموزش کشاورزی، علوم دامی، بیوتکنولوژی کشاورزی و آبیاری صنایع غذایی فعالیت می‌کند.  _x000D_

 

_x000D_


_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

گروه محیط‌زیست

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

گروه منابع طبیعی

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

 _x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *