اخبار مرکز

695مطلب موجود می باشد.
برگزاري دوره‌هاي ترجمه
اخبار مرکز

برگزاري دوره‌هاي ترجمه


مقدماتي_x000D_ _x000D_ پيشرفته_x000D_ _x000D_

اهداف
اخبار مرکز

اهداف


تهيه‌ و نشر كتابهاي‌ درسي‌ و كمك‌ درسي‌ و مراجع‌ دانشگاهي‌ به‌ منظور تسهيل‌ امر آموزش‌ براي‌ استادان‌ و دانشجويان‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور._x000D_ تقويت‌…

آموزش (کلاسهای ویراستاری)
اخبار مرکز

آموزش (کلاسهای ویراستاری)


  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_     _x000D_ در مركز نشر دانشگاهي، از همان آغاز، استادان ترجمه، ويرايش، نسخه‌پردازي، و توليد فني اطلاعات و مهارتها و…

معرفی مرکز نشر دانشگاهی
اخبار مرکز

معرفی مرکز نشر دانشگاهی


_x000D_   _x000D_ تاریخچه |  تشکیلات داخلی |  گروههای تخصصی | ویرایش | مجلات | سمینارها و همایشها  _x000D_ سفارش کتابها و مجلات خارجی | دورۀ آموزش…

حوزۀ علوم زیستی و پزشکی
اخبار مرکز

حوزۀ علوم زیستی و پزشکی


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_                                     _x000D_                                     معرفی حوزۀ علوم زیستی و پزشکی _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ مدير مسئول: دکتر علی…

علوم زمین
اخبار مرکز

علوم زمین


   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_                                                      _x000D_                                                       معرفی گروه _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_   مدير مسئول: سروش مدبری _x000D_   تحصیلات: دکترای زمین‌شناسی…

حوزۀ کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
اخبار مرکز

حوزۀ کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی


_x000D_  _x000D_   _x000D_   _x000D_ _x000D_   _x000D_  _x000D_   _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تازه های نشر/ کتابهای گروه/ فروشگاه اینترنتی _x000D_ _x000D_…

فنی مهندسی
اخبار مرکز

فنی مهندسی


_x000D_ مدير مسئول: _x000D_ _x000D_ پست الكترونيك: _x000D_ _x000D_ تحصيلات: _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ لیست کتابهای گروه_x000D_ _x000D_ _x000D_ كتابهاي مرتبط _x000D_

گروه شیمی
اخبار مرکز

گروه شیمی


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_                                                _x000D_                                               معرفی گروه _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_    مدير مسئول: دکتر عباس ترسلی _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_…