اخبار مرکز

702مطلب موجود می باشد.
فهرست موضوعي
اخبار مرکز

فهرست موضوعي


فهرست موضوعي_x000D_

خدمات
اخبار مرکز

خدمات


خدمات _x000D_

تماس با ما
اخبار مرکز

تماس با ما


تماس با ما_x000D_ _x000D_

مجله شيمي
اخبار مرکز

مجله شيمي


_x000D_ _x000D_ _x000D_ هر سال سه شماره منتشر می‌شود آغاز انتشار: ۱۳۶۷ / آخرین شماره: سال ۲۲، شمارۀ ۱، پیاپی  64در مجلۀ شیمی که مجله‌ای است علمی…

اخبار مرکز

بهداشت جهان


تاریخ انتشار: تابستان۸۹
شماره پياپي: ۶۱
سال: ۲۲
ISSN: 0252-5356
شماره: ۲
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول: دکتر داریوش فرهود
سردبير: دکتر علی فرازمند
ويراستار:
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: ۸۸
فهرست: •سخن سردبیر؛ •نقش علوم پایه در سلامت/ گزارش از مرجان قندی؛ •حیات پیچیده است/ ترجمۀ سعیده جعفری نژاد؛ •وراثت پذیری گمشده/ ترجمۀ علی فرازمند، الهه زهره وند؛ •فهم عامه دربارۀ ژنتیک و سلامت/ ترجمۀ عطا کالیراد؛ •ژنگان شناسی و مراقبت از بیماریهای سرطانی/ فرهاد مهدی پور؛ •مشاورۀ ژنتیک در ایران/ داریوش فرهود؛ •تشخیص پیش از تولد/ سارا غروی؛ •آیا زندگی در محیط پربار ژنها را تغییر می دهد؟/ ترجمۀ سیده آمنه مطهری؛ •ژن درمانی و سازوکار آن/ ترجمۀ مهناز فاتحی؛ •ژن درمانی: مصاحبه با یک پیشتاز ناکام/ ترجمۀ الهه زهره وند؛ •آیا تغییرات شیوۀ زندگی منجر به بهبود وضعیت ژنها می شود؟/ ترجمۀ سیده آمنه مطهری؛ •اپیدمیولوژی مادران و کودکان/ محسن رضائیان؛ •پوکی استخوان: تغذیه، پیشگیری و درمان/ گردآوری پروین ینکی؛ •پارکینسون و درمان آن/ تهیه و تلخیص فاطمه عماد، مهناز فاتحی؛ •بهره گیری از منابع انرژی پاک در روستاها/ ترانه طاهری؛ •سرطان پستان: عوامل خطرزا و پیشگیری/ ترجمۀ پروین ینکی؛ •مروری بر کتاب سرطان چه می کند/ معرفی و گزارش فرح بشارتیان؛ •رابطۀ تغییر آب و هوای جهان با بیماریهای عفونی/ ترجمۀ زهرا علیزاده؛ •راهنمایی برای پدر و مادرانی که برای اولین بار بچه دار می شوند/ ترجمۀ فاطمه خواجوی فر؛ •چای/ تهیۀ فرح بشارتیان؛ •پول خوشبختی می آورد/ ترجمۀ سیده آمنه مطهری؛ •کنترل وزن/ ترجمۀ سیده آمنه مطهری؛ •آیا به دنیا آمده ایم تا هرچه می توانیم سالاد بخوریم؟ ژنتیک و تغذیه/ ترجمۀ مهناز فاتحی؛ •ریشه کنی بیماری/ محسن رضائیان؛ •گزارش از سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک/ تهیۀ ترانه طاهری؛ •آب بخورم یا نخورم؟/ تهیۀ فرح بشارتیان؛ •دیدگاهها و رویدادها/ فرح بشارتیان؛ •بهداشت و سلامت در رسانه های دیگر/ فرح بشارتیان

نشر رياضي
اخبار مرکز

نشر رياضي


_x000D_   _x000D_   _x000D_ _x000D_   _x000D_ هر سال دو شماره منتشر می‌شود _x000D_  آغاز انتشار: ۱۳۶۷ / آخرین شماره: سال ۱۹، شمارۀ ۱و۲، پیاپی ۳۵…

مجلۀ فيزيك
اخبار مرکز

مجلۀ فيزيك


_x000D_ _x000D_ _x000D_ هر سال چهار شماره منتشر می‌شود آغاز انتشار: ۱۳۶۱ / آخرین شماره: سال ۲۷، شمارۀ 1 و ۲، پیاپی ۱۰۵ و ۱۰۶ هدف از انتشار…

پژوهشهای ايران شناختی
اخبار مرکز

پژوهشهای ايران شناختی


_x000D_ هر سال دو شماره منتشر می‌شود آغاز انتشار: ۱۳۸۱ / آخرین شماره: سال ۶، شمارۀ ۲ ، پياپی ۱۲   _x000D_ در مجلۀ پژوهشهای ایران‌شناختی (ایرانیستیک)،…

نامۀ ايران باستان (مجلۀ بين المللی مطالعات ايرانی)
اخبار مرکز

نامۀ ايران باستان (مجلۀ بين المللی مطالعات ايرانی)


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_    _x000D_ _x000D_ _x000D_ هر سال دو شماره منتشر می‌شود آغاز انتشار: ۱۳۸۰ / آخرین شماره: سال ۱۱، شمارۀ ۱ و ۲،…