دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز نشر ۲۱ آذر، در دفتر معاونت پژوهشی تشکیل شد

_x000D_

_x000D_

دوازدهمین شورای پژوهشی مرکز با حضور دکتر فرازمند، دکتر خاتمی مدیر گروه علوم انسانی، دکتر رسولی مدیر نشریات و دکتر زند مدیر گروه کشاورزی، دکتر وحیدی اصل،  21 آذر ماه در دفتر معاونت پژوهشی در ساختمان شماره ۱ برگزار گردید.

_x000D_

در این جلسه ۱۳ کتاب ارائه شده به کارگروههای مختلف تخصصی مرکز نشر مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد ۹ عنوان کتاب به جهت چاپ مورد پذیرش قرار گرفت و در مرحله عقد قرارداد قرار گرفته است و ۴ کتاب از حوزه‌های انسانی، کشاورزی و ریاضی از نظر شورای پذیرشی مورد تأیید قرار نگرفت، از ۹ عنوان کتاب تأیید شده ۵ کتاب ترجمه و ۴ کتاب تألیفی است.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

  کتابهای تصویب شده در این جلسه
۱     راهنمای تحلیلهای آماری با استفاده از spss
۲ مسائلی در آنالیز ریاضی جلد دوم
۳ مشاوره آماری
۴ ژنتیک و اصلاح پنبه
۵ فیزیولوژی گیاهان زراعی
۶ پیوند وحی و خیال
۷ شکوه نگاه
۸ نظریه‌پردازان و مشاهیر ارتباطات
۹ اصول اخلاق زیست پزشکی

_x000D_

 

_x000D_

 همچنین در این جلسه آثار تک نگاشت در زمینه درسی و علوم کاربردی مورد بحث و بررسی و نیازسنجی قرار گرفت.

_x000D_

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *