کتاب «مدیریت نوآوری» منتشر شد

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

مدیریت نوآوری  

_x000D_

جو تید، جان بزانت، کیت پاویت

_x000D_

ترجمۀ علی‌رضا جباری، عباس کحال‌زاده

_x000D_

۱۳۹۰، ۷۰۴ ص، وزیری-شمیز

_x000D_

شابک: ۸-۱۴۱۸-۰۱-۹۶۴-۹۷۸

_x000D_

۱۴۵۰۰ تومان

_x000D_

 

_x000D_

نوآوری ممکن است رقابت‌پذیری را افزایش دهد؛ اما به مجموعه‌ای متفاوت از دانش و مهارتهای مدیریتی در مقایسه با مدیریت کار و کسبهای معمولی نیاز دارد. مدیریت نوآوری به‌گونه‌ای ماهوی میان‌رشته‌ای و چندوظیفه‌ای است؛ اما بیشتر کتابهای مدیریتی به‌طور معمول بر یک بعد آن، مانند مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت بازاریابی، مدیریت محصول با مدیریت توسعۀ سازمانی تأکید دارند. هدف از نگارش این کتاب، برخلاف بیشتر    کتابهای دیگر این عرصه، فراهم‌آوردن رویکردی جامع به مدیریت نوآوری است.

_x000D_

     این کتاب به منظور تجهیز خوانندگان به آگاهی لازم برای درک‌کردن و دستیابی به مهارتهای لازم برای مدیریت نوآوری در سطوح عملیاتی و راهبردی نوشته شده است و به‌ویژه به یکپارچه‌سازی مدیریت تغییر در اوضاع بازار و پدیدآوردن دگرگونی فن‌شناختی و راهبردی به‌منظور بهبود توان رقابتی شرکتها و اثربخشی سازمانهای دیگر کمک می‌کند.

_x000D_

     کتاب مدیریت نوآوری با توجه به نیازهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دیگر دانشجویان رشتۀ مدیریت، به‌ویژه دانشجویانی که درسهای انتخابی یا اختیاری مدیریت نوآوری و فناوری یا دوره‌های کارشناسی ارشد در نظر گرفته‌شده برای مدیریت فناوری و عملیات را می‌گذرانند، نگاشته شده است؛ و همچنین برای مدیرانی که مدیریت تحقیق و توسعه، توسعۀ محصول یا تغییر سازمانی را بر ‌عهده دارند مفید است.

_x000D_

    این کتاب شامل شش بخش و سیزه فصل با عنوانهای در پی‌آمده است: بخش اول، مدیریت نوآوری، فصلهای نکته‌های مهم در مدیریت نوآوری؛ نوآوری به‌مثابۀ فرایندی مدیریتی؛ و بخش دوم، انتخاب رهیافت راهبردی، فصلهای ایجاد چارچوب راهبرد نوآوری؛ وضعیتها: شرایط محیطی ملی و رقابتی؛ مسیرها: استفاده از مسیرهای فن‌شناختی؛ فرایندها: یکپارچه‌سازی برای یادگیری راهبردی؛ و بخش سوم، برقراری پیوندهای اثربخش برون-سازمانی، فصلهای یادگیری از بازارها؛ یادگیری از طریق پدیدآوردن اتحادها؛ و بخش چهارم، ایجاد ساز و کارهای اجرای اثربخش، فصلهای مدیریت فرایندهای درون-شرکتی؛ یادگیری از طریق سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌آمیز شرکتی؛ و بخش پنجم، ایجاد سازمان نوآور، فصلهای ایجاد سازمانهای نوآور؛ ایجاد شرکتهای نوآور جدید؛ و بخش ششم، ارزیابی و بهسازی عملکرد مدیریت نوآوری، فصل رویکرد تجمعی به مدیریت پروژه را در بر می‌گیرد. پیشگفتار، مراجع، و دربارۀ مؤلفان ابتدای کتاب و نمایۀ انتهای کتاب بر غنای آن می‌افزاید.

_x000D_

 

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *