اخبار مرکز

700مطلب موجود می باشد.
حوزۀ علوم زیستی و پزشکی
اخبار مرکز

حوزۀ علوم زیستی و پزشکی


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_                                     _x000D_                                     معرفی حوزۀ علوم زیستی و پزشکی _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ مدير مسئول: دکتر علی…

علوم زمین
اخبار مرکز

علوم زمین


   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_                                                      _x000D_                                                       معرفی گروه _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_   مدير مسئول: سروش مدبری _x000D_   تحصیلات: دکترای زمین‌شناسی…

حوزۀ کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
اخبار مرکز

حوزۀ کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی


_x000D_  _x000D_   _x000D_   _x000D_ _x000D_   _x000D_  _x000D_   _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تازه های نشر/ کتابهای گروه/ فروشگاه اینترنتی _x000D_ _x000D_…

فنی مهندسی
اخبار مرکز

فنی مهندسی


_x000D_ مدير مسئول: _x000D_ _x000D_ پست الكترونيك: _x000D_ _x000D_ تحصيلات: _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ لیست کتابهای گروه_x000D_ _x000D_ _x000D_ كتابهاي مرتبط _x000D_

گروه شیمی
اخبار مرکز

گروه شیمی


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_                                                _x000D_                                               معرفی گروه _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_    مدير مسئول: دکتر عباس ترسلی _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_…

گروه ریاضی
اخبار مرکز

گروه ریاضی


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_                                                                       _x000D_                                                   معرفی گروه _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_   مدير مسئول:دکتر محمدقاسم وحیدی‌اصل _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_…

افتتاح فروشگاه مرکز نشر دانشگاهي
اخبار مرکز

افتتاح فروشگاه مرکز نشر دانشگاهي


_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فروشگاه مرکز نشر دانشگاهي در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۷ واقع در خیابان انقلاب روبروی…