اسامی ناشران حاضر در یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای وزارت علوم

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

  _x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی                                                                

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده تربیت بدنی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه رازی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران

_x000D_

_x000D_

دانشگاه زنجان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده صنایع رنگ

_x000D_

_x000D_

دانشگاه سهند تبریز

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده مطالعات،آموزش و پرورش

_x000D_

_x000D_

دانشگاه سیستان و بلوچستان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشکده نهج البلاغه

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شاهد

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شاهرود

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه زلزله شناسی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شهرکرد

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شهید باهنر کرمان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شهید بهشتی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

پژوهشگاه هوا فضا

_x000D_

_x000D_

دانشگاه شیراز

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشکده علوم اقتصادی و دارایی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه صنعتی اصفهان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشکده کارآفرینی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه ارومیه

_x000D_

_x000D_

دانشگاه عالی دفاع ملی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه الزهرا

_x000D_

_x000D_

دانشگاه علامه طباطبایی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه امام صادق

_x000D_

_x000D_

دانشگاه علم و صنعت

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه امیرکبیر

_x000D_

_x000D_

دانشگاه علوم پایه دامغان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه ایلام

_x000D_

_x000D_

دانشگاه فردوسی مشهد

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه آزاد

_x000D_

_x000D_

دانشگاه قم

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه بوعلی سینا همدان

_x000D_

_x000D_

دانشگاه کاشان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه بین المللی امام خمینی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه گیلان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه پیام نور

_x000D_

_x000D_

دانشگاه لرستان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تبریز

_x000D_

_x000D_

دانشگاه مازندران

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

_x000D_

_x000D_

دانشگاه محقق اردبیلی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تربیت مدرس

_x000D_

_x000D_

دانشگاه هنر اصفهان

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تربیت معلم

_x000D_

_x000D_

دانشگاه هنراسلامی تبریز

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

_x000D_

_x000D_

دانشگاه ولی عصر

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تفرش

_x000D_

_x000D_

سمت

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه تهران

_x000D_

_x000D_

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه جندی شاپور دزفول

_x000D_

_x000D_

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه جهاد دانشگاهی

_x000D_

_x000D_

مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه حضرت معصومه

_x000D_

_x000D_

مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه           

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

دانشگاه خلیج فارس

_x000D_

_x000D_

مرکز ملی اقیانوس شناسی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

  _x000D_

مرکز نشردانشگاهی

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

  _x000D_

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

_x000D_

_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *