با حضور علاقمندان به ترجمه برگزار می شود: «توانش ترجمه ای؛ نگاهی نو به صلاحیت های مترجم»دومین نشست از
سلسله نشست های تخصصی مرکز نشر دانشگاهی با عنوان «توانش ترجمه ای؛ نگاهی نو به
صلاحیت های مترجم» برگزار می شود.

به گزارش روابط
عمومی مرکز نشر دانشگاهی، نشست «توانش ترجمه ای؛ نگاهی نو به صلاحیت های مترجم» با
سخنرانی استاد حسن هاشمی میناباد، نویسنده، مترجم و زبان شناس، پذیرای عموم
علاقمندان و متخصصان حوزۀ ترجمه خواهد بود. علاقمندان برای شرکت در این جلسه می توانند
ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه ۲۸ مهر به ساختمان اصلی مرکز نشر دانشگاهی واقع در خیابان
شهید بهشتی، خیابان وزرا، نبش خیابان دهم مراجعه کنند. نشست نخست این سلسله جلسات
تخصصی ۱۴ مهر با عنوان نشست «نقد و بررسی کتاب ترجمه متون اسلامی» برگزار شد.