برگزاری نشست معاونین پژوهشی پژوهشگاهها و مؤسسات پژوهشی در مرکز نشر دانشگاهی

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر دانشگاهی، نشست معاونين پژوهشی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در ساختمان مرکزی مرکز نشر دانشگاهی در حال برگزاری است.

_x000D_

اين نشست با حضور رئيس مرکز نشر دانشگاهی آقای دکتر طهرانچی؛ معاون پژوهشی وزارت عتف آقای دکتر علی رشيدی؛ معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله‌شناسی و دبير نشست آقای دکتر زارع؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران آقای دکتر اکبر کمِيجانی؛ معاون پژوهشی و فناوری مرکز تحقيقات سياست علمی کشور آقای دکتر حميد اميدوار؛ معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی آقای دکتر رضا نوروز زاده؛ معاون پژوهشی مرکز نشر دانشگاهی آقای دکتر علی فرازمند؛ معاون  نوآوری و همکاريهای بين‌المللی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی آقای دکتر انتظاری؛ موسسه ملی اقيانوس شناسی آقای دکتر اکبرپور؛ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات خانم دکتر فخرالسادات محمدی؛ معاون مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه خانم دکتر شهين اعوانی؛ پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران آقای دکتر اسفنده؛ پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ آقای دکتر باستانی؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آقای دکتر يوسفی‌فر؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر آقای دکتر محمديان؛ سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی (سمت) آقای دکتر هاجری؛ معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی آقای دکتر عباسی، و معاون توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران آقای دکتر محمد زهرايی در حال برگزاری است.

_x000D_

در ابتدای نشست جناب آقای دکتر طهرانچی ضمن خيرمقدم گويی به ايراد سخن در محوريت موضوع جلسه پرداختند.

_x000D_

اين نشست تا ظهر امروز در ساختمان مرکزی مرکز نشر ادامه خواهد داشت. مشروح نشست متعاقباً اعلام خواهد شد.

_x000D_

سه شنبه ۶/۲/۹۰ ساعت ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *