دانلود کارت های خام (کارتکس)

۱. دانلود کارت علوم انسانی (روی جلد)

_x000D_

۲. دانلود کارت علوم انسانی (پشت جلد)

_x000D_

۳. دانلود کارت علوم اجتماعی (روی جلد)

_x000D_

۴. دانلود کارت علوم اجتماعی (پشت جلد)

_x000D_

۵. دانلود کارت هنر و معماری و شهرسازی (روی جلد)

_x000D_

۶. دانلود کارت هنر و معماری و شهرسازی (پشت جلد)

_x000D_

۷. دانلود کارت علوم پایه (روی جلد)

_x000D_

۸. دانلود کارت علوم پایه (پشت جلد)

_x000D_

۹. دانلود کارت فنی و مهندسی (روی جلد)

_x000D_

۱۰. دانلود کارت فنی و مهندسی (پشت جلد)

_x000D_

۱۱. دانلود کارت علوم زیستی و علوم پایه پزشکی (روی جلد)

_x000D_

۱۲. دانلود کارت علوم زیستی و علوم پایه پزشکی (پشت جلد)

_x000D_

۱۳. دانلود کارت کشاورزی (روی جلد)

_x000D_

۱۴. دانلود کارت کشاورزی (پشت جلد)

_x000D_

۱۵. دانلود کارت فرهنگها، واژگان و واژه نامه ها (روی جلد)

_x000D_

۱۶. دانلود کارت فرهنگها، واژگان و واژه نامه ها (پشت جلد)

_x000D_

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *