فرایند پذیرش کتاب در مرکز نشر دانشگاهی

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

    1. ارسال اثر از سوی صاحب آن به معاونت پژوهشی (دفتر انتشارات) یا گروههای تخصصی مستقر در مرکز؛

_x000D_

    2. بررسی و ارزیابی اولیه در هر یک از گروهها، و ارسال اثر برای دو داور به توسط هر گروه،

_x000D_

    3. پس از مراحل بررسی و ارزیابی، در شورای پژوهشی دربارۀ اثر تصمیم‌گیری می‌شود؛

_x000D_

    4. در صورت پذیرش، قرارداد حق‌الزحمه در دفتر انتشارات عقد می‌گردد؛

_x000D_

    5. ارسال متن اثر برای گروه ذیربط به منظور ویرایش، و انعقاد قرارداد ویرایش؛

_x000D_

    6. ارسال متن ویراسته به مرحلۀ تولید.

_x000D_

                                                             مدارک لازم برای پذیرش کتاب
_x000D_

 

_x000D_

   الف) کتابهای تألیفی:

_x000D_

        1. ارسال دو نسخه کامل از اثر تألیفی، از سوی مؤلف (صاحب اثر)؛

_x000D_

        2. درخواست کتبی مؤلف مبنی بر چاپ و نشر اثر خطاب به معاون پژوهشی؛

_x000D_

        3. تکمیل برگ‌‌های پذیرش کتاب تألیفی به توسط مؤلف؛

_x000D_

        4. ارسال کارنامۀ علمی مؤلف.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

   ب) کتابهای ترجمه‌ای:

_x000D_

        1. ارسال دو تصویر از متن کامل اثر، به زبان اصلی، به مرکز؛

_x000D_

        2. ارسال دو نسخه از تصویر متن ترجمه (در حدود ۵۰ صفحه از آن) به مرکز؛

_x000D_

        3. درخواست کتبی مترجم از معاون پژوهشی مبنی بر چاپ و نشر اثر؛

_x000D_

        4. تکمیل برگ‌‌های پذیرش کتاب‌های ترجمه‌ای توسط مترجم؛

_x000D_

        5. ارسال کارنامۀ علمی مترجم.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                                                                                فرمها

_x000D_


_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

  فرم نویسندگان (دانلود)

_x000D_


_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

  فرم مترجمین (دانلود)

_x000D_


_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

دفتر انتشارات: ۸۸۷۲۳۵۱۸-۸۸۵۵۶۱۶۰

_x000D_


_x000D_

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *