فرمت پذیرش تحویل فایل Word

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

     فرمت استاندارد تحویل فایل Word جهت انجام فرایند تولید کتاب در مرکز نشر دانشگاهی

_x000D_


_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

۱ قطع وزیری به ابعاد:

_x000D_

ـ عرض متن ۱۲ سانتی‌متر، بلندای متن ۲۰ سانتی‌متر با احتساب سرصفحه (فاصله سرصفحه با متن ۱ سانتی‌متر)

_x000D_

۲. قلم متن ۱۳ نازک لوتوس

_x000D_

۳. قلم عدد و کلمه فصل ۴۲ سیاه زر، قلم عنوان فصل ۱۸ سیاه زر

_x000D_

ـ شروع فصلها از  صفحه شروع شود (مراجعه به فایل ۳)

_x000D_

ـ فقط فصل اول از شماره فرد و بقیه فصلها در ادامه فصل اول شماره می‌خورد

_x000D_

ـ فاصله کرسی متن (۶/۰ معادل ۶ میلیمتر) را برای فونت ۱۲ یا ۱۳ نازک لوتوس در نظر می‌گیریم

_x000D_

۴. قلم تیترها بستگی به تعداد تیترها که از قلم ۱۸ سیاه زر تا ۱۲ سیاه زر استفاده می‌شود

_x000D_

۵. زیرنویسها یا پاورقیها از قلم ۱۱ نازک لوتوس

_x000D_

ـ پاورقی فارسی از سمت راست بدون تورفتگی با عدد فارسی

_x000D_

ـ پاورقی لاتین از سمت چپ بدون تورفتگی با عدد لاتین با قلم TIMES 9

_x000D_

ـ اگر پاورقیها کوتاه باشد بهتر است در یک سطر با ۱۰ فاصله حروفچینی شود.

_x000D_

ـ خط پاورقی  2/1 عرض متن باشد

_x000D_

ـ شماره پاورقی هر صفحه از ۱ شروع شود

_x000D_

۶. سرصفحه‌های کتاب:

_x000D_

ـ قلم عدد سرصفحه ۱۳ نازک لوتوس

_x000D_

ـ مطلب سرصفحه با قلم ۱۰ سیاه لوتوس

_x000D_

ـ مطلب سرصفحه‌های زوج عنوان کتاب از سمت راست بیاید (مراجعه به فایل ۳)

_x000D_

ـ مطلب سرصفحه‌های فرد عنوان فصل از سمت چپ بیاید (مراجعه به فایل ۳)

_x000D_

۷. جداول:

_x000D_

ـ قلم شماره جدول ۱۲ سیاه لوتوس، شرح جدول ۱۲ نازک لوتوس

_x000D_

ـ شماره جدول از هر فصل از ۱ شروع شود به همراه شماره فصل (مراجعه به فایل ۳)

_x000D_

۸ . تصاویر:

_x000D_

ـ قلم شماره شکل ۱۱ سیاه لوتوس، شرح آن ۱۱ نازک لوتوس

_x000D_

ـ شماره شکل هر فصل از ۱ شروع شود به همراه شماره فصل (مراجعه به فایل ۳)

_x000D_

ـ تصاویر کارشده در متن با کیفیت و با ۳۰۰ = dpi کار شود.

_x000D_

ـ اصل تصاویر موجود باشد (در CD و تفکیک شده از متن)

_x000D_

۹. قطع رحلی به ابعاد:

_x000D_

ـ عرض متن ۱۸ سانتی‌متر، بلندای متن ۵/۲۴ سانتی‌متر با سرصفحه (فاصله سرصفحه با متن ۱ سانتی‌متر)

_x000D_

ـ در صورت دوستونی بودن هر ستون ۵/۸ سانت و فاصله مابین دو ستون ۱ سانتی‌متر محاسبه می‌شود

_x000D_

۱۰. قطع رقعی به ابعاد:

_x000D_

ـ عرض متن ۱۱ سانتی‌متر، بلندای متن ۱۸ سانتی‌متر با سرصفحه (فاصله سرصفحه با متن ۱ سانتی‌متر)

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

الزاما از word 2003  یا word 2007  استفاده شود.

_x000D_

لازم به‌ذکر است در صورت ترجمه، اصل کتاب لاتین لازم می‌باشد.

_x000D_

در صورت تألیف، اصل تصاویر لازم می‌باشد.

_x000D_

در صورت داشتن طرح یا ایده‌ای برای جلد کتاب موارد ضمیمه گردد.

_x000D_

برای پشت جلد خلاصۀ ۵ سطری از کتاب تهیه گردد.

_x000D_

لازم به‌ذکر است در واحد تولید اصلاحات فرمت مرکز نشر، اعمال می‌گردد.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

    تنظیم حاشیه وزیری در نرم‌افزار Word

_x000D_


_x000D_

_x000D_

 

_x000D_


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *