مجله نشر دانش

تاریخ انتشار: آذر و دی ۱۳۷۰
شماره پياپي: ۶۶
سال: ۱۲
ISSN: 0259-9090
شماره: ۱
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول: نصرالله پورجوادی
سردبير:
ويراستار:
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: ۸۸
فهرست: ● مقاله؛ ● ایران در جغرفیای آینده/ ناصر ایرانی؛ ● بادۀ عشق (۲)/ نصرالله پورجوادی؛ ● نگاره های «پنج گنج» شهر آشنایی/ حبیب معروف؛ ● شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر (۳)/ علی اشرف صادقی؛ ● بحثی دربارۀ کتابهای درسی و آموزش ادبیات در دبیرستان/ مریم احمدی؛ ● ایرانشناسی در کشورهای آلمانی زبان (۲)/ مرتضی اسعدی؛ ● فرهنگستان اول و دشواریهای وضع و ترویج واژه های نو/ کاوه بیات؛ ● نقد و معرفی کتاب؛ ● علم متعارف و انقلابهای علمی/ ولفگانگ اشتگ مولر/ شاپور اعتماد؛ ● کتابهای خارجی؛ نظر اجمالی به چند کتاب چاپ خارج/ آزاد بروجردی؛ ● نشر کتاب؛ ● کتابهای تازه؛ ● معرفی نشریه های علمی و فرهنگی/ امید طبیب زاده؛ ● خبرها؛ ● دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر انقلاب اسلامی؛ ● تأکید رئیس جمهوری بر لزوم گسترش زبان فارسی؛ ● سمینارها و کنفرانسها؛ ● نمایشگاهها؛ ● فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور؛ ● نشریه های تازه؛ ● سمینار بین المللی تصوف و عرفان در هند؛ ● موقعیت زبان فرانسوی در جهان؛ ● وضعیت زبان فارسی در انگلیس؛ ● آموزش زبان فارسی در مصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *