پیوندها

از همان دم كه انسان نخستین بار تكه استخوان یا شاخه‌ای را به جای ابزار در دست گرفت، تعادل میان خود و محیط زیستش را به طرزی برگشت ناپذیر بر هم زد. از آن پس، چگونگی دگرگونی جهان اطرافش صورتی دیگر یافت. دیگر این جهان قاعده‌مند یا قابل پیش‌بینی نبود. اشیایی جدید پدیدار می‌شدند كه محصول جهش چیزهای پیشین به شمار نمی‌آمدند، و ظهور هر یك، محیط زیست را، نه برای یك فصل، بلكه برای همیشه دگرگون می‌ساخت. مادام كه این ابزارها اندك مانده بود، زمان درازی به طول می‌انجامید تا تأثیر آنها گسترش یابد و موجب تغییر شود؛ اما با افزایش تعداد آنها، میزان تأثیر آنها نیز افزایش یافت: ابزارهای بیشتر آهنگ تغییر را سرعت می‌بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *